Göteborgs universitet
Länkstig

Att söka till forskarutbildningen

Lediga platser till forskarutbildningen annonseras löpande på Göteborgs universitets gemensamma jobbportal. Alla ansökningar är offentliga och antagning till utbildning på forskarnivå sker i öppen konkurrens med andra sökanden.

Utlysning

Lediga platser till forskarutbildningen annonseras löpande på Göteborgs universitets gemensamma jobbportal. Ansökningarna är offentliga och antagning till utbildning på forskarnivå sker i öppen konkurrens med andra sökanden genom en särskild process.

Den som sedan antas som forskarstudent vid psykologiska institutionen knyts ofta till en (eller flera) av institutionens forskargrupper.

Ansökan

Alla som uppfyller nedanstående behörighet kan söka till forskarutbildningen. I varje utlysning specificeras i detalj vad du behöver ha med i ansökan och hur du går tillväga.

Behörighet

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet till forskarutbildning har den som:

  • avlagt en examen på avancerad nivå,
  • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
  • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

För att antas till utbildning på forskarnivå i psykologi krävs följande:

  • fullgjorda kurser om minst 90 högskolepoäng i psykologi på grundnivå samt
  • minst 60 högskolepoäng i psykologi på avancerad nivå, varav kurser om minst 15 högskolepoäng i vetenskaplig metod samt uppsats om minst 15 högskolepoäng, eller
  • på annat sätt förvärvade kunskaper vilka motsvarar ovan krav. 

Finansiering

Studier på forskarnivå kan finansieras genom doktorandanställning eller genom särskilt avtal med arbetsgivare (så kallad samverkansdoktorand).

Antagning

Antagning görs endast om avsikten är att avsluta med examen. En bedömargrupp granskar sökande till forskarutbildningen enligt följande kriterier:

  1. Formell behörighet
  2. Förmåga att tillgodogöra sig utbildningen
  3. Tillgänglig handledarresurs

Kontakt forskarutbildningen

Handläggare:
Ann Backlund
ann.backlund@psy.gu.se
031-786 1637
Presentation
 

Studierektor:
Professor Linda Hassing
linda.hassing@psy.gu.se
031-786 4258
Presentation