Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarutbildningsberedningen

Psykologiska institutionens forskarutbildningsberedning (FUB) är den instans som bereder frågor som berör forskarutbildningen. FUB sammanträder en gång i månaden (sista måndagen) under terminstid.

FUBs medlemmar

Ansvarig sekreterare:
Ann Backlund

Ordförande: 
Linda Hassing

Adjungerade medlemmar:
Kerstin Falkman, prefekt

Medlemmar:
Sara Landström
Valgeir Thorvaldsson
Karl Ask
Carolina Lunde
Jennifer Strand
Anne Ingeborg Berg

Doktorandrepresentant:
Johan Green
Hanna Larsson

Likabehandlingsrepresentant:
Maria Wramsten Wilmar