Göteborgs universitet
Länkstig

Forskarutbildningsberedningen

Psykologiska institutionens forskarutbildningsberedning (FUB) är den instans som bereder frågor som berör forskarutbildningen. FUB sammanträder en gång i månaden (sista måndagen) under terminstid.

Mötestider VT-2022:
31/1, 28/2, 28/3, 25/4, 30/5 samt 20/6

FUBs medlemmar

Ansvarig sekreterare:
Ann Backlund

Ordförande: 
Linda Hassing

Adjungerade medlemmar:
Kerstin Falkman, prefekt

Medlemmar:
Sara Landström
Valgeir Thorvaldsson
Karl Ask
Carolina Lunde
Jennifer Strand
Anne Ingeborg Berg

Doktorandrepresentant:
Johan Green

Likabehandlingsrepresentant:
Maria Wramsten Wilmar