Göteborgs universitet
Länkstig

Uppdragsutbildningar i psykologi

Vi har en lång erfarenhet av att anordna anpassade uppdragsutbildningar som kompetensutveckling för yrkesverksamma. Kontakta oss gärna så diskuterar vi hur vi kan utforma en utbildning utifrån era behov.

En uppdragsutbildning kan beställas av organisationer och företag. Utbildningarna planeras med hänsyn till ert (uppdragsgivarens) behov och kan ha varierande omfattning och studietakt. Vi kommer gemensamt överens om hur antagningen till kurserna ska gå till. Bra att veta är att även en person utan grundläggande behörighet till högskolestudier kan delta och få högskolepoäng om ni som arbetsgivare anser att personen kan tillgodogöra sig utbildningen.

Låt dig gärna inspireras genom att läsa om våra forskningsområden och våra övriga utbildningar. Har du frågor eller idéer är du varmt välkommen att kontakta oss.

Cecilia Jakobsson Bergstad
Vice prefekt med ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå