Göteborgs universitet
Länkstig

Kurser på forskarutbildningen

​​​​​​​Utbildningen på forskarnivå omfattar en kursdel på 75 högskolepoäng (hp), varav 37,5 hp är obligatoriska metodkurser.

Vilka kurser du ska läsa bestämmer du i samråd med din handledare. Om du har tidigare kurser som ska tillgodoräknas ska det anges när den individuella studieplanen upprättas. I mån av plats kan du även gå på kurser som anordnas av andra institutioner. Du söker till kurserna i universitetets kursdatabas FUBAS. 

Du kan även söka kurser på andra universitet.

Alla doktorandkurser på Göteborgs universitet

I universitetets kursdatabas FUBAS hittar du alla doktorandkurser på Göteborgs universitet och kan söka ut kurser i psykologi. På respektive kurssida hittar du kursplan och kontaktperson. Det är också här du söker till kursen.

Obligatoriska kurser för dig som läser forskarutbildningen i psykologi

Övriga valbara kurser

Utöver doktorandkurserna du hittar i FUBAS kan du välja att läsa två kurser i psykologi som ges på avancerad nivå. Länkarna leder dig till kursens sida i Göteborgs universitets kurskatalog. Det är från den här sidan du söker till kursen. Här hittar du också kursplanen.