Bild
Tecknad bild föreställande ungdomar
Foto: Madelene Lindgren
Länkstig

Gothenburg Research Program on: Identity, Culture and Ethnicity

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur samt Göteborgs universitets rektors disposition

Kort beskrivning

Det övergripande syftet med forskningsprogrammet är en ökad förståelse för hur etnisk identitet utvecklas och hur man kan förbättra möjligheterna för unga människor att hantera både individuella och interpersonella utmaningar. Studierna i detta tvärvetenskapliga program belyser nya och probleminriktade frågor och studerar dessa med metoder som förväntas resultera i ny kunskap om ungas livsvillkor. Programmet består av a) två fokusgruppsstudier b) utvärdering av en intervention, LIKE (Lära om och utforska Identitet, Kultur och Etnicitet), som syftar till att öka ungas förståelse för sig själva och sina klasskamrater och som inte tidigare använts i svenska skolor samt c) en longitudinell studie i en för etnisk identitet viktig övergångsfas, den från det sista året på gymnasiet till perioden därefter.

Forskare

Ann Frisén, projektansvarig

Philip Hwang

Sofia Berne

Moin Syed, University of Minnesota, USA 

Linda Juang, University of Potsdam, Tyskland

Doktorander

Amina Kaafiya Abdullahi

David Sandberg

Tommy Reinholdsson

Pär Stern

Biträdande Forskare/Forskningsassistenter

Sabina Vlasman