Länkstig

Johanna Carlsson

Universitetslektor

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
413 14 Göteborg
Postadress
Box 500
405 30 Göteborg

Om Johanna Carlsson

Bakgrund

Psykologexamen 2011. Fil. Dr 2015 med avhandlingen ”Evolving identities: Contents and processes of identity development among people in their late twenties”. Leg. psykolog 2017. Medlem i forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID).

Undervisning

Undervisar framförallt i utvecklingspsykologi, psykisk hälsa, kvalitativ- och mixad forskningsmetod samt uppsatshandledning.

Forskningsintresse

Min forskning rör utvecklingspsykologi och i synnerhet utveckling under tonår och första halvan av vuxenlivet, främst med fokus på olika aspekter av människors självbild/identitet, livsval och berättelser om egna erfarenheter.