Ida Malm

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
41314 Göteborg
Postadress
Box 500
40530 Göteborg

Om Ida Malm

Bakgrund

  • Doktorand sedan hösten 2021
  • Forskningsassistent 2021
  • Filosofie masterexamen i psykologi 2020
  • Filosofie kandidatexamen i psykologi 2018

Mina forskningsintressen rör sig inom fältet utvecklingspsykologi, mer specifikt identitetsutveckling i olika faser av livet, och jag har tidigare arbetat med narrativt perspektiv på identitet. Jag är medlem i forskargruppen The Gothenburg group for Research In Developmental psychology (GRID).

Pågående forskning

Mitt arbete som doktorand sker med koppling till två olika forskningsprojekt. Inom Gothenburg Longitudinal study of Development (GoLD) undersöks människors psykologiska utveckling över livet där samma individer har följts från tidig barndom (1-2 år) till yngre medelålder (38-39 år). Inom Göteborgs forskningsprogram om identitet, kultur och etnicitet undersöks hur den etniska identiteten utvecklas och hur man kan förbättra möjligheterna för människor att hantera både individuella och mellanmänskliga utmaningar. Med utgångspunkt i dessa två projekt handlar mitt avhandlingsarbete om identitetsutveckling i yngre medelåldern i en svensk kontext. Målet är att undersöka individers identitet utifrån aspekter såsom etnicitet, kön och social klass. Mitt huvudfokus ligger på normativa förväntningar om sociala grupper utifrån etnicitet, kön och social klass och hur dessa, både enskilt och i samverkan, samspelar med identiteten.