Göteborgs universitet

Psykologiska institutionen

Bild
Bilden visar två kvinnliga studenter utanför en föreläsningssal på Psykologiska institutionen.
Länkstig

Psykologi är vetenskapen om människors tankar, känslor, beteende och samspel med andra. Här på institutionen forskar och undervisar vi exempelvis om människans utvecklingsfaser, om åldrande, arbetsliv, hälsa, miljö, missbruk och rättsväsen. Vårt övergripande mål är att det vi forskar och undervisar om ska främja människors utveckling och hälsa och bidra till goda livs- och arbetsmiljöer.