Göteborgs universitet

Handledare

Handledaren är den person som, inom ramen för tjänst, ska guida doktoranden genom forskarutbildningen, både vad gäller kursdelen men framför allt beträffande avhandlingen. 

För varje doktorand utses två handledare; en huvudhandledare och en biträdande handledare. Huvudhandledaren ska vara anställd vid eller adjungerad av Göteborgs universitet. Minst en av handledarna ska ha docentkompetens och minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning.

I vår personallista hittar du kontaktuppgifter och länkar till personliga presentationer.

 • Ask, Karl, professor
 • Berg, Anne-Ingeborg, docent
 • Berglund, Kristina, docent
 • Bergquist, Magnus, docent
 • Bjälkebring, Pär, docent
 • Bohlin, Margareta, docent
 • Boström, Petra, docent
 • von Borgstede, Chris, docent
 • Buratti, Sandra, docent
 • Broberg, Malin, professor 
 • Fransson, Niklas, docent
 • Frisén, Ann, professor
 • Granhag, Pär-Anders, professor
 • Grill, Martin, docent
 • Hansla, André, docent
 • Hassing, Linda, professor
 • Hedesström, Martin, docent
 • Holmqvist Gattario, Kristina, docent
 • Jacobsson, Christian, docent
 • Jakobsson Bergstad, Cecilia, docent
 • Johansson, Lars-Olof, professor
 • Landström, Sara, professor
 • Larsman, Pernilla, docent
 • Lindwall, Magnus, professor
 • Luke, Timothy, docent
 • Lunde, Carolina, professor
 • Lundgren, Jesper, docent
 • Lövdén, Martin, professor
 • Nilsson, Andreas, professor
 • Rapp Ricciardi, Max, docent
 • Skoog, Therese, professor
 • Strand, Jennifer, docent
 • Thomée, Sara, docent
 • Thorvaldsson, Valgeir, professor
 • Weineland, Sandra, docent
 • Winblad, Stefan, docent
 • Wängqvist, Maria, docent