Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

David Sandberg

Doktorand

Psykologiska
institutionen
Besöksadress
Haraldsgatan 1
413 14 Göteborg
Rumsnummer
591
Postadress
Box 500
405 30 Göteborg

Om David Sandberg

Bakgrund

  • Legitimerad psykolog
  • Tidigare arbete inom vgregion (BUP och ungdomsmottagning)
  • Ideellt och avlönat arbete med ungdomsgruppen sedan 2008

Forskning

  • Doktorerar sedan hösten 2020 inom ramen för Göteborgs forskningsprogram om etnisk identitet (a.k.a Gothenburg Identity Project, GIP). Det övergripande syftet med foskningsprogramet är att skapa ökad förståelse kring utveckling av etnisk identitet samt förbättra möjligheterna för unga människor att hantera både individuella och interpersonella utmaningar
  • Medlem i forskargruppen GRID (The Gothenburg group for Research In Developmental Psychology)
  • Examensarbete: Psychosocial predictors and developmental trajectories of tolerance among Swedish adolescents: a longitudinal study