Länkstig

Hanna Larsson

Doktorand

Psykologiska institutionen
Telefon
Besöksadress
Haraldsgatan 1
413 14 Göteborg
Postadress
Box 500
405 30 Göteborg

Om Hanna Larsson

Bakgrund

  • Psykologexamen, 2018
  • Biträdande forskare, 2018/2019
  • Legitimerad psykolog, 2020
  • Doktorand sedan 2020

Forskning

Hannas forskningsintresse rör området utvecklingspsykologi och hon är medlem i forskargruppen GRID. Hennes avhandlingsarbete sker inom ramen för forskningsprojektet GoLD och fokuserar på identitetsutveckling under de vuxenåren med särskilt intresse för hur identiteten formas i sampel med individens nära relationer och sociokulturella kontext.