Bild
Pojke i gymnastikhall på väg att slå serve i badminton
Foto: Jackie Hutchinson, Unsplash
Länkstig

Ungdomars kroppsuppfattning och motivation till fysisk aktivitet – betydelsen av betyg i idrott och hälsa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

Att barn utvecklar en positiv relation till fysisk aktivitet och sin egen kropp är viktigt för deras hälsa och välmående genom livet. Idag är det välkänt att barn och unga är mer stillasittande än någonsin förut. Många unga har även en negativ syn på den egna kroppen, en utveckling som intensifieras under de tidiga tonåren. I ljuset av detta utforskar vi i det här fleråriga projektet hur barns kroppsuppfattning och motivation till fysisk aktivitet hänger samman med att få deras första betyg i skolämnet Idrott och hälsa,. Vi undersöker även förändring i motivation över tid och barns egna upplevelser av varför deras motivation har förändrats. Resultaten från projektet kommer att ha praktisk betydelse, bland annat för personer som arbetar med Idrott och hälsa i skolan.

Forskare

Projektansvarig

Carolina Lunde

Övriga forskare

Therése Skoog 

Tommy Reinholdsson