Bild
Pojke i gymnastikhall på väg att slå serve i badminton
Foto: Jackie Hutchinson, Unsplash
Länkstig

Ungdomars kroppsuppfattning och motivation till fysisk aktivitet – betydelsen av betyg i idrott och hälsa

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2022
Projektägare
Psykologiska institutionen

Kort beskrivning

Att barn utvecklar en positiv relation till fysisk aktivitet och sin egen kropp är viktigt för deras hälsa och välmående genom livet. Idag är det välkänt att barn och unga är mer stillasittande än någonsin förut. Många unga har även en negativ bild av den egna kroppen. I ljuset av detta utforskar vi i det här projektet hur barns kroppsuppfattning och motivation till fysisk aktivitet hänger samman med deras första betyg i skolämnet idrott och hälsa, vilket de får under en intensiv tid av pubertala förändringar som innebär ett ökat fokus på den egna kroppen. Frågan vi söker besvara i projektet är alltså: Hur påverkas barns kroppsuppfattning, motivation till skolämnet idrott och hälsa och fysisk aktivitet av deras första betyg i idrott och hälsa?

Forskare

Projektansvarig

Carolina Lunde

Övriga forskare

Therése Skoog 

Tommy Reinholdsson