Göteborgs universitet
Länkstig

Specialistutbildning för psykologer

Här på psykologiska institutionen ger vi ett antal kurser som du kan läsa om du går specialistutbildningen för psykologer. Alla våra kurser är avgiftsfria och håller en hög vetenskaplig och pedagogisk kvalitet.

Är du legitimerad och verksam psykolog kan du vidareutbilda dig till specialist inom ditt område. Du ansöker till specialistutbildningen hos Sveriges Psykologförbund och väljer sedan vilka kurser som ska ingå i din utbildning.

Till Sveriges Psykologförbund

Våra ackrediterade kurser

Här på psykologiska institutionen ger vi ett antal kurser som har eller kommer att ackrediterades av Sveriges Psykologförbund och är därmed godkända att ingå i utbildningen. Aktuella kurser hittar du längre ned på sidan.

Hög vetenskaplig- och pedagogisk kvalitet

Våra kurser håller en hög vetenskaplig- och pedagogisk kvalitet. Alla våra utbildningar har forskningsanknytning och många av våra medarbetare är verksamma inom såväl kliniskt arbete som forskning. Vissa av kurserna är campusbaserade medan andra är delvis nätbaserade med ett fåtal obligatoriska träffar.

Avgiftsfria

Alla kurser är avgiftsfria och berättigar till studiestöd från CSN.

Anmälan

Observera att anmälningsperioderna för kurser på universitetet är 15/3-15/4 inför höstterminen och 15/9-15/10 inför vårterminen.

Kurser som inte är öppna för sen anmälan efter sista ansökningsdatum har ett högt söktryck och går inte att söka för kommande termin. Du är välkommen att söka kursen nästa termin den ges.

Kursbeskrivning och länk till anmälan når du via listan nedan. 

Aktuella specialistackrediterade kurser

Vårterminen 2024

Höstterminen 2024

Planerade specialistackrediterade kurser 

Höstterminen 2025

Vårterminen 2026

Höstterminen 2026