Bild
Foto av sammanbiten ensam flicka bakom ett fotbollsmål
Länkstig

Med deras egna röster

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2023 - 2024
Projektägare
Psykologiska institutionen

Finansiär
Centrum för idrottsforskning, CIF

Kort beskrivning

Sexuella trakasserier förekommer bland ungdomsidrottare i deras idrottslag eller klubb men forskning saknas på området.
Ett undantag är vårt kvantitativa CIF-projekt som redan visat bl a att sexuella trakasserier är vanligt i organiserad idrott. Samtidigt har vår forskning lett till nya frågor om hur unga själva förstår och tänker om sexuella trakasserier, något som aldrig kan förstås fullt ut utifrån enkätdata. Detta projekt har målet att få en djupare förståelse för sexuella trakasserier bland ungdomsidrottare utifrån ungas egna röster. Vi kommer intervjua 20 stycken 15-18-åriga idrottare om deras upplevelser av och tankar om sexuella trakasserier och analysera data med tematisk analys.

Kunskap om sexuella trakasserier bland unga i organiserad idrott utifrån ungas egna röster kommer att ha en viktig vetenskaplig, men även praktisk betydelse för tränare, föräldrar och idrottsorganisationer.

Darun Jaf, Fil. Dr vid Örebro Universitet deltar i projektet

Projektet genomförs i samverkan med Örebro Sportklubb och RF-SISU i Örebro län.