Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar avspärrningen av en brottsplats.
Foto: Shutterstock

Rättspsykologi

De flesta av oss vill ha ett rättsväsende som är modernt, effektivt, humant och rättssäkert. Forskargruppen i rättspsykologi bedriver forskning som syftar till att ha en praktisk tillämpning inom rättsväsendet och dessutom bidra till teoriutveckling inom området.

Forskargrupp: Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) 

Om oss

Rättspsykologisk forskning handlar om att ta fram och praktiskt omsätta psykologisk kunskap som är viktig inom rättsväsendet. Rättspsykologin kan bidra till att polisens brottsutredningar blir mer effektiva och rättssäkra, och även till att den bevisvärdering som sker i domstol kan bli mer objektiv och rättvis.

De flesta av oss vill ha ett rättsväsende som är modernt, effektivt, humant och rättssäkert. För att uppfylla dessa krav är det mycket som måste fungera. En viktig pusselbit är att det finns en väl utvecklad rättspsykologisk forskning och att den forskning som pågår är relevant och håller en hög vetenskaplig nivå. Det är därför positivt att ämnet rättspsykologi är under kraftig expansion både i Sverige och internationellt.

Vår forskargrupp bedriver forskning som syftar till att ha en praktisk tillämpning inom rättsväsendet och även bidra till teoriutveckling.

On deception and lying: An overview of over 100 years of social science research

CLIP har i många år bedrivit forskning om lögnens psykologi. En ny internationell sammanställning av 100 års lögnforskning lyfte fram Göteborgs Universitet som den tredje världsledande institutionen vad gäller publicering av lögnstudier. CLIPs grundare Pär Anders Granhag rankades också på tredje plats bland internationella forskare, med 82 vetenskapliga studier om lögnens psykologi som citerats 2989 gånger

Samverkan och samarbeten

Ett syfte med vår forskning är att den ska ha en praktisk tillämpning inom rättsväsendet. Våra forskare samverkar därför ofta med verksamheter som polismyndigheten, migrationsverket och domstolarna. 

Genom att våra forskare deltar i utredningar, tar fram beslutsstöd och ger expertstöd både i domstolar och media blir forskningsresultaten använda i praktiken.

Migrationsverket samarbetar med CLIP forskare för säkrare asylprocesser

För att hjälpa handläggare att värdera graden av tillförlitlighet i asylsökandes berättelser har forskare vid Göteborgs universitet tillsammans med Migrationsverket tagit fram ett så kallat beslutsstöd. Det här vetenskapligt baserade stödet till handläggare och beslutsfattare kommer att användas i Migrationsverkets utbildningsinsatser. Det kommer också att finnas tillgängligt för verkets medarbetare och andra aktörer inom migrationsprocessen.

KrimLAB på Universeum

Universeum är Nordens största Science Center. 2009 besökte 524 000 barn, ungdomar och vuxna huset vid Korsvägen mitt i Göteborg. Under åren 2010 till 2013 fanns utställningen KrimLab på Universeum. Där kunde besökaren leta fingeravtryck, testa sin egen vittnesförmåga och krångla sig igenom ett rum bevakat med laserstrålar – utan att utlösa larmet. CLIP bidrog med forskningsbaserad fakta och idéer till utställningen.

Vetenskapsfestivalen

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är Sveriges största kunskapsfest. Varje år kommer 100 000 nyfikna till festivalen för att delta i föreläsningar, workshops, debatter mm. CLIP har vid ett flertal gånger deltagit i både skolprogrammet och det öppna programmet.

Medlemmar

Professorer/Lektorer

 • Pär Anders Granhag
  Vittnespsykologi, lögndetektion, tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, intervju- och förhörsmetodik
 • Karl Ask
  Utredningspsykologi, social kognition, forskningsmetod
 • Sara Landström
  Tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, sexualbrott, barns vittnesmål, intervju- och förhörsmetodik
 • Timothy Luke
  Intervju- och förhörsmetodik, lögndetektion, statistik och forskningsmetod
 • Erik Mac Giolla

Postdoktorer

Doktorander

Erasmus mundus-doktorander

 • Alejandra de la Fuente Vilar (Maastricht)
 • Minhwan Jang
 • Bruna Calado (Maastricht)
 • Jennifer Kamorowski (Maastricht)
 • Enide Maegherman (Maastricht)

Kurser i rättspsykologi

Vid psykologiska institutionen ges kurser i rättspsykologi på grund- och avancerad nivå. Anmälan till kurser inför höstterminen är öppen 15/3-15/4 och inför vårterminen 15/9-15/10.