Göteborgs universitet
Bild
Bilden visar avspärrningen av en brottsplats.
Foto: Faruk Tokluoğlu, Pexels

Rättspsykologi

De flesta människor vill se ett välfungerande rättssystem och känna förtroende för att brott utreds effektivt och objektivt, att skyldiga hålls ansvariga, att oskyldigt misstänkta frias, och att brottsutsatta får det stöd de behöver. För att nå dessa mål krävs omfattande insatser. Forskargruppen Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) tar fram rättspsykologisk kunskap som ger ett viktigt bidrag till ett mer rättssäkert samhälle.

Rättspsykologisk forskning handlar om att ta fram psykologisk kunskap som kan omsättas i rättsväsendet. Forskningsområdet handlar dels om vetenskaplig utveckling och testning av olika tekniker som kan underlätta de uppgifter rättsväsendets aktörer ställs inför, till exempel att ta fram intervjutekniker som hjälper vittnen att minnas bättre. Det handlar också om att studera hur olika grupper inom rättsväsendet arbetar, såsom hur domare värderar bevis i brottmål, eller hur de som kommer i kontakt med rättsväsendet agerar, till exempel hur barn som utsatts för övergrepp minns och berättar om sina upplevelser.

Sedan år 2000 har vi i forskargruppen Research unit for Criminal, Legal and Investigative Psychology (CLIP) bedrivit forskning inom en rad olika ämnesområden som resulterat i en stor mängd forskningsfynd. Fynden har påverkat det rättsliga reformarbetet i flera länder, och några av de utredningstekniska redskap som vår forskning har bidragit till används idag av utredare världen över. Ett exempel är en teknik för användning av bevismaterial vid förhör med misstänkta, Strategic Use of Evidence (SUE), som tagits fram av forskargruppen i samarbete med svensk och internationell polis. Tekniken lärs idag ut till förhörsledare i Sverige, Norge, Finland, Nederländerna och USA.

Forskargruppen CLIP har tät och kontinuerlig kontakt med olika myndigheter och organisationer. Denna direkta kontakt är en förutsättning för att forskningsresultaten ska kunna omsättas i praktiken. Vi har genomfört en stor mängd samarbeten med och seminarier för personal inom bland andra följande myndigheter och organisationer: Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, polishögskolor, Domstolsverket, Sveriges Domarakademier, Barnombudsmannen, Brottsoffermyndigheten, Skattemyndigheten, Säkerhetspolisen. Som ett exempel har vi i forskargruppen tillsammans med Migrationsverket tagit fram ett så kallat beslutsstöd, Värdering av muntliga utsagor, för att hjälpa handläggare att värdera graden av tillförlitlighet i asylsökandes berättelser.


Video (10.00)
Filmserie: Fakta och myter om rättspsykologi
Omslag till boken The future of Forensic Psychology
Språk: Engelska, Antal sidor: 174, Utgivningsdatum: 2022-11-11, Förlag: Routledge, ISBN: 9781032311944
En bild av omslaget till Handbok i rättspsykologi
Språk: Svenska, Antal sidor: 484, Utgivningsdatum: 2021-01-20, Förlag: Liber, ISBN: 9789147113064

Medlemmar

Professorer

 • Pär Anders Granhag
  Vittnespsykologi, lögndetektion, tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, intervju- och förhörsmetodik 
 • Karl Ask
  Utredningspsykologi, social kognition, forskningsmetod 
 • Sara Landström
  Tillförlitlighets- och trovärdighetsbedömningar, sexualbrott, minnespsykologi, barns vittnesmål, intervju- och förhörsmetodik 

Docenter

 • Timothy Luke
  Intervju- och förhörsmetodik, lögndetektion, statistik och forskningsmetod
 • Erik Mac Giolla
  Lögnens psykologi, social kognition, replikeringsstudier 

Lektorer/forskare

 • Mikaela Magnusson
  Förhörsmetodik, minnespsykologi, barns vittnesmål 
 • Sofia Calderon
  Lögnens psykologi, social kognition, replikeringsstudier 
 • Emelie Ernberg
  Minnespsykologi, barns vittnesmål, juridiskt beslutsfattande 

Doktorander

 • Lina Nyström 
  Intervju- och förhörsmetodik, Bedömning och beslutsfattande
 • Maria Gröndal 
  Beslutsfattning, emotionsreglering, impulsivitet, irritabilitet, ilska 
 • Charlotte Löfgren 
  barns vittnesmål, rättsligt beslutsfattande, tillförlitlighet- och trovärdighetsbedömningar, minnespsykologi 
 • Linnea Koponen
  Barns vittnesmål, Intervju- och förhörsmetodik, Bildstöd, tolkade förhör 
   

In press 

Granhag, P.A. (in press). A review of training intelligence officers, handlers and police officers to detect deception, false intent and subtly elicit information from human sources. International Journal of Intelligence and Counterintelligence. 

Granhag, P.A. (in press). The Scharff technique. In G. Oxburgh, T. Myklebust, M. Fallon & M. Hartwig (Eds). Interviewing and interrogation: A review of research and practice since World War II. Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher. 

Granhag, P.A. & Hartwig, M. (in press). Detecting deception. In G.M., Davies, A. Beech & M.F. Colloff (Eds). Forensic Psychology: Crime, Justice, Law & Interventions. Chichester: Wiley. 

Hartwig, M. & Granhag, P.A. (in press). Strategic use of evidence (SUE): A review of the technique and its principles. In G. Oxburgh, T. Myklebust, M. Fallon & M. Hartwig (Eds). Interviewing and interrogation: A review of research and practice since World War II. Brussels: Torkel Opsahl Academic EPublisher. 

Luke, T.J., Neequaye, D.A., Hartwig, M., & Granhag, P.A. (in press). Mortals can keep secrets: A critical examination of the leakage hypothesis in research on human deception. In G.L. Schiewer, J. Altarriba, & B. Chin NG (Eds.). Handbook on Language and Emotion.Berlin: De Gruyter Mouton. 

Mac Giolla, E. & Granhag, P.A. (in press). Interviewing suspects. In G.M. Davies, A. Beech & M.F. Colloff (Eds). Forensic Psychology: Crime, Justice, Law & Interventions. Chichester: Wiley.  

Neequaye, D., Granhag, P.A., Segerberg, A. & Pettersson. D. (in press). Examining illicit networks in laboratory experiments with a preliminary focus on communication. Legal and Criminological Psychology. 

Oleszkiewicz, S., Granhag, P.A. & Luke, T. (in press). Information elicitation in vivo: An analysis of the tactics used in undercover jailhouse operations. International Journal of Intelligence and Counterintelligence. 

Vrij, A., Granhag, P.A., Ashkenazi, T., Ganis, G. & Fisher, R. P. (in press). Verbal lie detection: It’s past, present and future. Brain Sciences. 

Vrij, A., Granhag, P.A., Leal, S., Fisher, R., Kleinman, S.M. & Ashkenazi, T. (in press). The present and future of verbal lie detection. In D. DeMatteo & K. Sherr. The Oxford handbook of Psychology and Law. Oxford: Oxford University Press. 

2023 

Ernberg, E., Löfgren, C., Koponen, L., & Magnusson, M. (2023). Swedish courts’ evaluations of interpreter-mediated child investigative interviews. Child Maltreatment, 2023. https://doi.org/10.1177/10775595231162072 

Ernberg, E., & Mac Giolla, E. (2023). Interviewing witnesses in a second language: A comparison of interpreter-assisted, unaided, and self-administered interviews. Legal and Criminological Psychology, 28, 60-73. https://doi.org/10.1111/lcrp.12231 

Landström, S., Granhag, P.A. & van Koppen, P.J. (2023). The future of forensic psychology: Core topics and emerging trends. (Eds). New York: Routledge. 

Calderon, S., Mac Giolla, E., Luke, T. J., Warmelink, L., Ask, K., Granhag, P. A., & Vrij, A. (2022). Linguistic concreteness of statements of true and false intentions. Journal of Applied Research in Memory and Cognition.  Advance online publication. https://doi.org/10.1037/mac0000077 

Deeb, H., Vrij, A., Leal, S., Fallon, M., Mann, S., Luther, K. & Granhag, P.A. (2022). Mapping details to elicit information and cues to deceit: The effects of map richness. The European Journal of Psychology Applied to Legal Context, 14, 11-19. https://doi.org/10.5093/ejpalc2022a2  

Deeb, H., Vrij, A., Leal., Fallon, M., Mann, S., Luther, K. & Granhag, P.A. (2022). Sketching routes to elicit information and cues to deceit. Applied Cognitive Psychology, 36, 1049-1059. https://doi.org/10.1002/acp.3989  

Ekelund, M., Fernsund, F., Karlsson, S., & Mac Giolla, E. (2022). Does Expertise Reduce Rates of Inattentional Blindness? A meta-analysis. Perception, 51(4), 131-147. https://doi.org/10.1177/03010066211072466 

Ernberg, E., Magnusson, M., Koponen, L., & Landström, S. (2022). “It doesn’t work at all, that’s my experience”: Swedish forensic interviewers’ views on interpreter-mediated child interviews. Child Abuse & Neglect, 127, 105540. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2022.105540 

Kamorowski, J., Ask, K., Schreuder, M., Jelícic, M., & De Ruiter, C. (2022). ‘He seems odd’: the effects of risk-irrelevant information and actuarial risk estimates on mock jurors’ perceptions of sexual recidivism risk. Psychology, Crime & Law, 28(4), 342–371. https://doi.org/10.1080/1068316X.2021.1909016  

Kamorowski, J., de Ruiter, C., Schreuder, M., Ask, K., & Jelícic, M. (2022). Forensic mental health practitioners’ use of structured risk assessment instruments, views about bias in risk evaluations, and strategies to counteract it. International Journal of Forensic Mental Health, 21(1), 1–19. https://doi.org/10.1080/14999013.2021.1895377  

Luke, T., & Granhag, P.A. (2022). The Shift-of-Strategy approach: Using evidence strategically to influence suspect’s counter-interrogation strategies. Psychology, Crime & Law. https://doi.org/10.1080/1068316X.2022.2030738  

Maegherman, E., Ask, K., Horselenberg, R., & van Koppen, P. J. (2022). Accountability in legal decision-making. Psychiatry, Psychology and Law, 29, 345–363. https://doi.org/10.1080/13218719.2021.1904452 

Maegherman, E., Ask, K., Horselenberg, R., & Van Koppen, P. J. (2022). Law and order effects: on cognitive dissonance and belief perseverance. Psychiatry, psychology and law, 29(1), 33–52. https://doi.org/10.1080/13218719.2020.1855268   

Magnusson, M., Ernberg, E., Granhag, P. A., Nyström, L., & Luke, T. J. (2022). Swedish police officers’ strategies when interviewing suspects who decline to answer questions. Legal & Criminological Psychology. https://doi.org/10.1111/lcrp.12216  

Magnusson, M., & Skoog, S. (2022). Barnfridsbrottet – ett förstärkt straffrättsligt skydd för barn som har bevittnat brott. Barnläkaren, 4, 17. https://barnlakaren.se/Arkiv/2022/Nr4_2022.pdf  

Neequaye, D. A., & Mac Giolla, E. (2022). The Use of the term rapport in the investigative Interviewing literature: A critical examination of definitions. Meta-Psychology, 6. https://doi.org/10.15626/MP.2021.2808  

Oleszkiewicz, S., Weiher, L., & Mac Giolla, E. (2022). The adaptable law enforcement officer: Exploring adaptability in a covert police context. Legal and Criminological Psychology, 27, 265-282. http://doi.org/10.1111/lcrp.12209 

Svensson, O., Andiné, P., Bromander, S., Ask, K., Lindqvist Bagge, A.-S., & Hildebrand Karlén, M. (2022). The decision-making process in Swedish forensic psychiatric investigations. International Journal of Law and Psychiatry, 80, 101709. https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2021.101709 

Alceste, F., J Luke, T., D Redlich, A., Hellgren, J., D Amrom, A., & M Kassin, S. (2021). The psychology of confessions: A comparison of expert and lay opinions. Applied Cognitive Psychology, 35(1), 39–51. https://doi.org/10.1002/acp.3735  

Ask, K., & Fahsing, I. (2021). Utredares beslutsfattande. I P. A. Granhag, L. A. Strömwall, K. Ask, & S. Landström (red.), Handbok i rättspsykologi (2:a upplagan; ss. 160-179). Stockholm: Liber. 

Ask, K., & Landström, S. (2021). Trovärdighet. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (s. 374–390). Stockholm: Liber  

Ask, K., & Mac Giolla, E. (2021). Gärningsmannaprofilering. In P. A. Granhag, L. A. Strömwall, K. Ask, & S. Landström (Eds), Handbok i Rättspsykologi, 2nd ed. (pp. 304 – 325). Stockholm, Sweden: Liber. 

Ask, K., & Strömwall, L. A. (2021). Rättspsykologisk forskning – principer och metoder. I P. A. Granhag, L. A. Strömwall, K. Ask & S. Landström (red.), Handbok i rättspsykologi (2:a upplagan; ss. 448-463). Stockholm: Liber. 

Ekelund, M., & Ask, K. (2021). Stigmatization of voluntarily childfree women and men in the UK: The roles of expected regret and moral judgment. Social Psychology, 52, 275–286. https://doi.org/10.1027/1864-9335/a000455 

Granhag, P. A., & Ask, K. (2021). Psykologiska perspektiv på bevisvärdering. I P. A. Granhag, L. A. Strömwall, K. Ask & S. Landström (red.), Handbok i rättspsykologi (2:a upplagan; ss. 427-445). Stockholm: Liber. 

Granhag, P. A., & Mac Giolla, E. (2021). Vittnespsykologi. In P. A. Granhag, L. A. Strömwall, K. Ask, & S. Landström (Eds), Handbok i Rättspsykologi, 2nd ed. (pp. 180 – 197). Stockholm, Sweden: Liber.  

Granhag, P. A., & Mac Giolla, E. (2021). Vittneskonfrontationer. In P. A. Granhag, L. A. Strömwall, K. Ask, & S. Landström (Eds), Handbok i Rättspsykologi, 2nd ed. (pp. 198 – 217). Stockholm, Sweden: Liber. 

Granhag, P. A., Mac Giolla, E., & Calderon, S. (2021). Att förhindra framtida. In P. A. Granhag, L. A. Strömwall, K. Ask, & S. Landström (Eds), Handbok i Rättspsykologi, 2nd ed. (pp. 326 – 337). Stockholm, Sweden: Liber. 

Granhag, P. A., & Magnusson, M. (2021). Förhör med misstänkt. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (s. 288–304). Stockholm: Liber. 

Granhag, P.A., Strömwall, L., Ask, K., & Landström, S. (red.). (2021). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. Stockholm: Liber.  

Granhag, P.A., Strömwall, L., & Landström, S. (2021). Minne för traumatiska händelser. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (s. 218–235). Stockholm: Liber  

Gröndal, M., Ask, K., Luke, T. J., & Winblad, S. (2021). Self-reported impact of the COVID-19 pandemic, affective responding, and subjective well-being: A Swedish survey. PLOS ONE, 16(10), e0258778. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0258778 

Jang, M., Luke, T. J., Granhag, P. A., & Vrij, A. (2021). The impact of evidence type on police investigators’ perceptions of suspect culpability and evidence reliability. Zeitschrift für Psychologie. https://doi.org/10.1027/2151-2604/a000411  

Joleby, M., Landström, S., Lunde, C., & Jonsson, L.S. (2021). Experiences and psychological health among children exposed to online child sexual abuse – a mixed methods study of court documents. Psychology, Crime and Law, 27, 159-181. https://doi.org/10.1080/1068316X.2020.1781120  

Jones, B. C., DeBruine, L. M., Flake, J. K., Liuzza, M. T., Antfolk, J., Arinze, N. C., … Mac Giolla, E., … Ask, K., … Coles, N. A. (2021). To which world regions does the valence–dominance model of social perception apply? Nature Human Behaviour, 5(1), 159–169. https://doi.org/10.1038/s41562-020-01007-2  

Landström, S., & Ernberg, E. (2021). Hur barn minns och berättar. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (s. 253–267). Stockholm: Liber  

Landström, S., Korkman, J., & Magnusson, M. (2021). Förhör med barn. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (s. 268–287). Stockholm: Liber  

Landström, S., & Magnusson, M. (2021). Förhör med vittnen och målsägande. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (s. 236–252). Stockholm: Liber  

Landström, S., Santtila, P., & Joleby, M. (2021). Förövarpsykologi. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (s. 67–88). Stockholm: Liber 

Landström, S., & Strömwall, L. (2021). Viktimologi. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (s. 111–127). Stockholm: Liber  

Luke, T. J. (2021). A meta-analytic review of experimental tests of the interrogation technique of Hanns Joachim Scharff. Applied Cognitive Psychology, 35(2), 360–373.  https://doi.org/10.1002/acp.3771  

Mac Giolla, E. & Luke, T. J. (2021). Does the cognitive approach to lie detection improve the accuracy of human observers? Applied Cognitive Psychology, 35(2), 385-392. https://doi.org/10.1002/acp.3777  

Maegherman, E., Ask, K., Horselenberg, R., & van Koppen, P. J. (2021). Test of the analysis of competing hypotheses in legal decision-making. Applied Cognitive Psychology, 35, 62–70. https://doi.org/10.1002/acp.3738  

Magnusson, M., Joleby, M., Luke, T., Ask, K., & Lefsaker Sakrisvold, M. (2021). Swedish and Norwegian police interviewers’ goals, tactics, and emotions when interviewing suspects of child sexual abuse. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.606774  

Magnusson, M., Ernberg, E., Landström, S., Joleby, M., Akehurst, L., Korkman, J., & Ask, K. (2021). The effects of drawing on preschoolers’ Statements about experienced and non‐experienced events. Applied Cognitive Psychology, 35, 497-507. https://doi.org/10.1002/acp.3772  

Magnusson, M., Joleby, M., Ernberg, E., Akehurst, L., Korkman, J., & Landström, S. (2021). Preschoolers' true and false reports: Comparing effects of the Sequential Interview and NICHD protocol. Legal and Criminological Psychology, 26, 83-102. https://doi.org/10.1111/lcrp.12185  

Magnusson, M., & Korhonen, L. (2021). Sanningens roll i utredningar om brott mot barn. Svensk Psykiatri, 2, 19-20. http://www.svenskpsykiatri.se/tidsskriften/2021-2/  

Melinder, A., Magnusson, M., Ask, K., Gilstrap, L., & Landström, S. (2021). When a different perspective and contextual knowledge change the conclusions: Commentary on Baugerud et al. (2020). Applied Cognitive Psychology, 35, 565-569. https://doi.org/10.1002/acp.3763  

Srivatsav, M., Luke, T. J., Granhag, P. A., Strömwall, L., & Vrij, A. (2021). What to reveal and what to conceal? An empirical examination of guilty suspects’ strategies. Investigative Interviewing: Research and Practice, 11, 8-27. 

Strömwall, L., Ask, K., Granhag, P.A., & Landström, S. (2021). Rättspsykologins tillämpningar. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (464–478). Stockholm: Liber  

Strömwall, L., & Landström, S. (2021). Utsageanalys och värdering av muntliga utsagor. I P.A. Granhag, L. Strömwall., K. Ask, & S. Landström (red.). Handbok i rättspsykologi, 2 uppl. (s. 358–373). Stockholm: Liber 

Wrede, O., & Mac Giolla, E. (2021). When it’s bad to be lucky: Observers’ judgements of fortuitous victims. Basic and Applied Social Psychology, 43(2), 110-119. https://doi.org/10.1080/01973533.2020.1863797  

Adolfsson, K., Strömwall, L.A., & Landström, S. (2020). Blame attributions in multiple perpetrator rape cases: The impact of sympathy, consent, force and beliefs. Journal of Interpersonal Violence, 35(23-24), 5336-5364. https://doi.org/10.1177/0886260517721171  

Ask, K., Calderon, S., & Mac Giolla, E. (2020). Human lie-detection performance: Does random assignment versus self-selection of liars and truth-tellers matter? Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 9(1), 128. 

Ask, K., Calderon, S., Mac Giolla, E., & Reinhard, M.-A. (2020). Approach, avoidance, and the perception of credibility. Open Psychology, 2, 3–21. 

Ask, K. & Fahsing, I. (2020). Investigative decision making. In R. Bull & I. Blandon-Gitlin (Eds). The Routledge International Handbook of Legal and Investigative Psychology (s. 84-101). New York: Routledge. 

Calderon, S., Mac Giolla, E., Ask, K., & Granhag, P. A. (2020). Subjective Likelihood and the Construal Level of Future Events: A Replication Study of Wakslak, Trope, Liberman, and Alony (2006). Journal of Personality and Social Psychology, 119, e27–e37. https://doi.org/10.1037/pspa0000214  

Crozier, W. E., Luke, T. J., & Strange, D. (2020). Taking the bait: interrogation questions about hypothetical evidence may inflate perceptions of guilt. Psychology, Crime & Law, 1-24. 

De La Fuente Vilar, A., Horselenberg, R., Strömwall, L.A., Landström, S, Hope, L., & van Koppen, P.J. (2020). Effects of cooperation on information disclosure in mock‐witness interviews. Legal and Criminological Psychology, 25, 133–149.  

Denault, V., Plusquellec, P., Jupe, L. M., St-Yves, M., Dunbar, N. E., Hartwig, M., … van Koppen, P. J. (2020). L'analyse de la communication non verbal: Les dangers de la pseudoscience en contextes de sécurité et de justice [The analysis of nonverbal communication: The dangers of pseudoscience in security and justice contexts]. Revue Internationale de Criminolgie et de Police Technique et Scientifique, 73, 15-44. 

Denault, V., Plusquellec, P., Jupe, L. M., St-Yves, M., Dunbar, N. E., Hartwig, M., … van Koppen, P. J. (2020). The analysis of nonverbal communication: The dangers of pseudoscience in security and justice contexts. Anuario de Psicología Jurídica, 30, 1-12 

Ejelöv, E., & Luke, T. J. (2020). “Rarely safe to assume”: Evaluating the use and interpretation of manipulation checks in experimental social psychology. Journal of Experimental Social Psychology, 87, 103937. 

Ernberg, E., Magnusson, M., & Landström, S. (2020). Prosecutors’ experiences investigating alleged sexual abuse against pre-schoolers. Psychology, Crime & Law, 26, 687-709. 

Granhag, P.A. (2020). Peter J. van Koppen Interfolded, finally. In R. Horselenberg, V. van Koppen & J. de Keijser. Bakens in de Rechtpsychologie (pp. 51-60). Den Haag: Boomcriminologie 

Joleby, M., Lunde, C., Landström, S., & Jonsson, L.S. (2020). “All of me is completely different”: Experiences and Consequences Among Victims of Technology-Assisted Child Sexual Abuse. Frontiers in Psychology: Forensic and Legal Psychology.  

Landström, S. (2020). Lyssna på barnen. I Y. Mårtens (red.). Vi måste börja med barnen (s. 114–123). Stockholm: Ordfront. [Även utgivet i Advokaten, 2020, 2, (86), 44–47]  

Luke, T. J., & Alceste, F. (2020). The mechanisms of minimization: How interrogation tactics suggest lenient sentencing through pragmatic implication. Law and Human Behavior, advanced online publication. 

Neequaye, D. A., Ask, K., Granhag, P. A., & Vrij, A. (2019). Eliciting information in intelligence contexts: The joint influence of helpfulness priming and interview style. Investigative Interviewing: Research and Practice, 10, 1-19. 

Mac Giolla, E., & Luke, T. J. (2020). Does the cognitive approach to lie detection improve the accuracy of human observers? Applied Cognitive Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1002/acp.3777 

Mac Giolla, E., & Ly, A. (2020). What to do with all these Bayes factors: How to make Bayesian reports in deception research more informative. Legal and Criminological Psychology, 25, 65-71.  https://doi.org/10.1111/lcrp.12162  

Magnusson, M., Ernberg, E., Landström, S., & Akehurst, L. (2020). Forensic interviewers’ experiences of conducting interviews with children of different ages. Psychology, Crime and Law, 26, 967-989. 

Magnusson, M., Ernberg, E., Landström, S., Joleby, M., & Akehurst, L. (2020). Can rapport building strategies, age, and question type influence preschoolers’ disclosures of adult wrongdoing? Scandinavian Journal of Psychology, 61, 393-401. 

Melinder, A., Magnusson, M., & Gilstrap, L. L. (2020). What Is a child-appropriate interview? Interaction between child witnesses and police officers. International Journal on Child Maltreatment: Research, Policy, and Practice, advanced online publication. 

Oleszkiewicz, S. & Granhag, P.A. (2020). Establishing cooperation and eliciting information: Semi-cooperative sources’ affective resistance and cognitive strategies. In R. Bull & I. Blandon-Gitlin (Eds). The Routledge International Handbook of Legal and Investigative Psychology (s. 255-267). New York: Routledge. 

Portnoy, S., Hope, L., Vrij, A., Ask, K., & Landström, S. (2020). Beliefs about suspect alibis: A survey of lay people in the United Kingdom, Israel, and Sweden. The International Journal of Evidence & Proof, 24,59–74. 

Rantamäki, S., Antfolk, J., Granhag, P. A., Santtila, P., & Oleszkiewicz, S. (2020). Eliciting intelligence from sources informed about counter‐interrogation strategies: An experimental study on the Scharff technique. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 17(2), 191–211. https://doi.org/10.1002/jip.1542  

Srivatsav, M., Luke, T. J., Granhag, P. A., & Vrij, A. (2020). How do the questions asked affect suspects’ perception of interviewer’s prior knowledge? Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling. 

Ask, K., Ejelöv, E., & Granhag, P.A. (2019). Eliciting human intelligence: The effects of social exclusion and inclusion on information disclosure. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 16, 3-17. 

Ask, K., & Fahsing, I. (2019). Investigative decision making. In R. Bull & I. Blandón-Gitlin (Eds.), The Routledge international handbook of legal and investigative psychology (pp. 84–101). New York: Routledge. 

Calderon, S., Ask, K., Mac Giolla, E., & Granhag, P. A. (2019). The mental representation of true and false intentions: a comparison of schema-consistent and schema-inconsistent tasks. Cognitive research: principles and implications, 4, 29. 

Granhag, P. A., Oleszkiewicz, S., Lefsaker Sakrisvold, M., & Kleinman, S. M. (2019). The Scharff technique: Training military intelligence officers to elicit information from small cells of sources. Psychology, Crime & Law, advanced online publication. 

Landström, S., & Ask, K. (2019). Credibility judgments in context: Effects of emotional expression, presentation mode, and statement consistency. Psychology, Crime and Law, 25, 279-297. 

Luke, T. J. (2019). Lessons from pinocchio: Cues to deception may be highly exaggerated. Perspectives on Psychological Science, 14, 646-671. 

Mac Giolla, E., Ask, K., Granhag, P. A., & Karlsson, A. (2019). Can reality monitoring criteria distinguish between true and false intentions? Journal of Applied Research in Memory and Cognition, 8, 92–97.  

Mac Giolla, E. & Granhag, P.A. (2019). True and false intentions: A science of lies about the future. In T. Docan-Morgan (Ed.). Palgrave Handbook of Deceptive Communication (s. 385-402). Cham: Palgrave/ Macmillan. 

Nahari, G., Ashkenazi, T., Fisher, R. P., Granhag, P.A. et al. (2019). ”Language of lies”: Urgent issues and prospects in verbal lie detection research. Legal and Criminological Psychology, 24, 1-23. 

Neequaye, D. A., Ask, K., Granhag, P. A., & Vrij, A. (2019). Eliciting information in intelligence contexts: The joint influence of helpfulness priming and interview style. Investigative Interviewing: Research and Practice, 10(1), 1-19. 

Portnoy, S., Hope, L., Vrij, A., Granhag, P. A., Ask, K., Eddy, C. & Landström, S. (2019). “I think you did it!”: Examining the effect of presuming guilt on the verbal output of innocent suspects during brief interviews. Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling, 16, 236-250. 

Romeo, T., Otgaar, H., & Landström, S., Boerboom, D., & Smeets, T. (2019). The Impact of Lying about a Traumatic Virtual Reality Experience on Memory. Memory & Cognition, 47, 485-495. 

Romeo, T., Otgaar, H., Smeets, T., Landström, S., & Jelicic, M. (2019). The memory‐impairing effects of simulated amnesia for a mock crime. Applied Cognitive Psychology, 33, 983-990. 

Vrij, A., Hartwig, M. & Granhag, P.A. (2019). Reading lies: Nonverbal communication and deception. Annual Review of Psychology, 70, 295-317. 

Kurser i rättspsykologi

Vid Psykologiska institutionen ges kurser i rättspsykologi på grund- och avancerad nivå. Anmälan till kurser inför höstterminen är öppen 15/3-15/4 och inför vårterminen 15/9-15/10.