Göteborgs universitet
Bild
Grön skoltavla
Länkstig

Ansökan till forskarskolan CUL är stängd för årets antagning

I samverkan med Humanistiska, IT, Konstnärliga, Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga samt Utbildningsvetenskapliga fakulteterna vid Göteborgs universitet har forskarskolan CUL utbildning på forskarnivå för dig med lärarexamen.

Göteborgs universitet erbjuder utbildning på forskarnivå för dig med lärarexamen. Utbildningen sker inom ramen för forskarskolan CUL i samverkan med Humanistiska, IT, Konstnärliga, Naturvetenskapliga, Samhällsvetenskapliga samt Utbildningsvetenskapliga fakulteterna. Två typer av antagning var aktuella för årets antagning. En som innebär anställning som doktorand vid Göteborgs universitet och en där din arbetsgivare finansierar lönekostnader under studietiden.

Ämnen och placering

För doktorandanställningarna, där Göteborgs universitet står för såväl utbildnings- som lönekostnader, omfattade utlysningen sex platser. Följande ämnen och inriktningar var möjliga att söka:

 • Barn- och ungdomsvetenskap
 • Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Matematik eller naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning
 • Informationsteknologi och lärande

I ämnet Matematik med inriktning mot utbildningsvetenskap finns dessutom en doktorandanställning med inriktning mot digitalt undervisningsmaterial för globala södern och flyktingläger. Information om denna tjänst finns på länken nedanför.

www.chalmers.se/institutioner/mv/akelius-math-learning-lab/

För samverkansplatserna, där extern finansiering av lönekostnader krävs, omfattar utlysningen fyra (eventuellt fler) platser. Följande ämnen var möjliga att söka:

 • Barn- och ungdomsvetenskap
 • Estetiska uttrycksformer med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Humaniora med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Kostvetenskap
 • Idrottsvetenskap
 • Pedagogiskt arbete
 • Matematik eller naturvetenskap med inriktning mot utbildningsvetenskap
 • Samhällsvetenskap med utbildningsvetenskaplig inriktning
 • Informationsteknologi och lärande
 • Ämnesdidaktik med inriktningar

En doktorand som antas till ett forskarutbildningsämne kommer att ha sin placering vid en institution som tillhör en av de fakulteter som medverkar i denna utlysning. Den som antas till en doktorandanställning blir anställd vid denna institution medan den som antas till en samverkansplats genomför sin utbildning vid institutionen.

Tips & Råd