Göteborgs universitet
Bild

Ämnets dag

Ämnets dag är en fortbildningsdag för verksamma ämneslärare i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Välkommen att ta del av efterfrågad ämnesfortbildning, träffa andra inom samma fält och få tillfälle att skapa kontaktytor till universitetet. 2023 äger Ämnets dag rum tisdagen 31/10 i vecka 44. För att se förra årets program, se under respektive ämne nedan. Nytt program och anmälan kommer i mitten av september.

Program från 2022

HDK-Valand
Tid: 9-12
Digitalt via Zoom
Institutionskontakt: Ulf Dalnäs, ulf.dalnas@hdk.gu.se

 

Under våren har diskussioner om det svenska betygssystemet åter blossat upp. Flera forskare har ifrågasatt systemet och samtidigt har vi en ny läroplan i höst med nya bestämmelser om hur betyg sätts. Vi vill bjuda in slöjd- och bildlärare till ämnets dag genom att fokusera på just bedömningsfrågor och betyg kopplat till nya läroplanen.  

Jörgen Tholin är docent i pedagogik, tidigare lärare, högskolerektor, utredare för flera regeringsutredningar, bland annat betygsutredningen.

Tarja Karlsson Häikiö, professor i bildpedagogik, leder forskarskola i slöjd/bild, tidigare vicedekan för utbildning och enhetschef för pedagogiska enheten

Mia Keller, är universitetsadjunkt och slöjdlärare med lång erfarenhet från slöjdlärarutbildning och nya läroplanen

Agenda (Zoom med breakout-grupper)

9.00-9.20

Jörgen Tholin om betygsutredningen, aktuella betygsdebatten

09.20-09.35

Tarja Karlsson Häikiö, läroplanen kopplat till bildämnet

09.35-09.50

Mia Keller, läroplanen kopplat till slöjdämnet

09.50-10.10

Frågor och diskussion 

10.30-11.30

Indelning i grupper där personal från lärarlaget slöjd/bild medverkar.

11.30-11.50

Uppsamling med modererad diskussion

11.50

Information från slöjd- och bildlärarutbildning vid universitetet

 

Moderator: Ulf Dalnäs, ulf.dalnas@hdk.gu.se

Program från 2022

Institutionen för biologi och miljövetenskap
Tid: 13:00-16:00
Lokal: Lokal Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Platser: 150 personer
Institutionskontakt: Mats Andersson, mats.andersson@bioenv.gu.se

 

 

13:00
Välkommen och information om kursutbud för lärare inom biologi
Mats Andersson, proprefekt och utbildningsansvarig vid Institutionen för biologi och miljövetenskap

13:15
Arktiska växter och klimatförändring
Geerte de Jong, doktorand i växtekologi

14:00
The elephant not in the room
Sören Faurby, universitetslektor i zoologisk systematik

14:45 FIKAPAUS

15:15-16:00
Avatarer som elever - träningsmoment för lärarstudenter
Angela Wulff, professor i marin ekologi och Jonas Enger, universitetslektor i fysik

Program från 2022

Högskolan för scen och musik
Tid:
09.00-15.00
Lokal: D504 förmiddag  

A505 eller distans eftermiddag

Eftermiddagens möte är på zoom gemensamt med Stockholms konstnärliga högskola. Om någon har rest till Göteborg för att ta danslektioner på förmiddagen får den gärna stanna kvar och "zooma" från A505 på HSM. 

Platser: 30. st. Observera: Antalet platser är begränsade. Om samtliga platser är bokade placeras du på en reservlista.
Institutionskontakt: Karin Rickardsson, karin.rickardsson@hsm.gu.se

 

 

09.00-10.15 på HSM i D504.

Jazzdans med Karin Rickardsson.

Välkommen att ta en fartfylld morgonklass med teknik, styrka, stretch och avslutande danskombination. Karin Rickardsson har frilansat som professionell dansare och arbetat på bland annat Malmö Opera och Oscarsteatern i Stockholm. Hon är även utbildad gymnasielärare i dans och arbetar som programansvarig för ämneslärarutbildningen i dans samt kandidatprogrammet i musikal vid Högskolan för scen och musik.

10.30-11.45 på HSM i D504.

Koreografiska metoder i praktiken med Jenny Larsson.

Hur kan vi skapa koreografier med konstnärligt djup för gymnasieelever? Jenny Larsson är danspedagog, danslärare och koreograf och driver Wild Beast Collective som i många år varit verksamma i USA och Sverige. Jenny skapar regelbundet konstnärligt genomarbetade koreografier för elever med olika lång danserfarenhet.

11.45-13.00 Lunch på egen hand

13.00- 15.00 på HSM i A505 eller hemifrån via länk.

Hur kan vi hitta en brygga mellan gymnasieutbildning estetisk inriktning dans och lärarutbildning i dans?

Digital nätverksträff med fokus på att minska steget från gymnasiet till högskola. Medverkande är Högskolan för scen och musik och Stockholms konstnärliga högskola. Ledare för nätverket är lektor och proprefekt vid Institutionen för danspedagogik Ninnie Andersson från SKH, lektor och programansvarig för ämneslärarutbildningen dans Annika Notér Hooshidar från SKH och adjunkt och programansvarig för ämneslärarutbildningen dans Karin Rickardsson från HSM. Du kan delta från HSM eller hemifrån, länk skickas ut vid anmälan.

Program från 2022

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori
Tid: 10.15-15:30 (sedan är det frivilligt till 17:00)
Lokal: J442 på Humanisten
Platser: 50
Institutionskontakt: Peter Johnsen, peter.johnsen@gu.se

 

10.15
Välkommen
Martin Kaså och Peter Johnsen hälsar välkomna och presenterar dagens program.

10:30-11:30
Vad (om något) kan analytisk filosofi ha att säga om livets mening?
Frans Svensson
Mer om Frans här: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/franssvensson

11:30-13:00
Lunch
Vi tar en lite längre lunch så vi hinner prata lite med varandra.

13:00-14:00
Individuellt och kollektivt moraliskt ansvar
Olle Blomberg
Mer om Olle här: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/olleblomberg

14:00 - 15:00
Att undervisa i normativ etik på gymnasiet
Marco Tiozzo
Mer om Marco här: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/marcotiozzo

15:00 - 15:30 FIKAPAUS och utvärdering

15:30 - 17:00
Nätverksmöte för filosofilärare i Göteborgsregionen.
 

Program från 2022

Institution: Fysik
Tid: 8.30-12.00
Lokal: Hörsal KA, Byggnad Kemi, Campus Chalmers Johanneberg
Platser: 80. Observera: Antalet platser är begränsade. Om samtliga platser är bokade placeras du på en reservlista.
Institutionskontakt: Carlo Ruberto (carlo.ruberto@physics.gu.se)

 

8:30

Välkommen

8:35

Event Horizon Telescope - hur man tar bilder av svarta hål

Michael Lindqvist

Den 12 maj 2022 presenterade Event Horizon Telescope (EHT)-samarbetet den andra bilden av ett svart hål, det svarta hålet i vintergatans centrum. Det första supermassiva svarta hål som EHT avbildade finns i centrum av den elliptiska galaxen M87. Bilderna och dess tolkning är resultatet av mer än 300 forskare och ingenjörers arbete från hela världen, inklusive forskare från Chalmers och Onsala rymdobservatorium. Föredraget beskriver processen som krävts för att framställa bilderna och dess tolkning.

9:20

Postersession: pågående forskning

Mingel med kaffe

10:00-12:00

WORKSHOP

Du kan delta i en av följande fyra workshoppar. Ange i din anmälan vilka av dem du är intresserad av att delta i, rangordnade efter intresse. Antalet deltagare på varje workshop kommer att vara begränsat, så vi kommer att fördela er på dem utifrån era val och meddela dig efter sista anmälningsdatum vilken av dem du kan delta i.

1. Fysiklek
Emelie Olsson, Christoffer Olofsson och Jonas Enger

Välkommen till FysikLek (https://www.gu.se/fysik/om-oss/fysik-for-skolan/fysiklek) för att se, testa och diskutera olika fysikaliska leksaker, deras historia och funktion. Workshoppen kommer även att ta upp hur demonstrationer och leksaker kan användas i undervisningen. Vilka didaktiska fallgropar och möjligheter ger dessa? Är det bara som inspiration eller kan de också hjälpa till att skapa bra bilder och förståelse av vår omgivning?

2. Active Matter
Laura Natali

Do ants follow math? How do bacteria form colonies? Can Physics explain how biological tissues grow? Active matter can be observed in many examples, from the fertilization process that relies on the movement of sperm cells to predator-prey interactions, and even in the diffusion of contagious vectors across a population. In this workshop, we will introduce active matter in a simple way, through a ready-to-use simulation framework and a board game prototype that we are developing. Bringing your own laptop is recommended but not required. This workshop will be in English.

3. Programmering, Arduino och smartphone i undervisningen
Andreas Johansson och Hari Prakash Thanabalan

En introduktion till att använda sensorer från smartphone och mikrokontrollerkortet Arduino (www.arduino.cc) för att samla in mätdata samt öppna och analysera data i den molnbaserade pythonmiljön Google Colab. Du får möjlighet att träna på grunderna i programmering samt pröva på ett av två exempel på hur du kan använda sensorer till Arduino eller smartphone i en laboration: mäta ljudets hastighet eller undersöka harmoniska svängningar av ett fjäder-massa-system. En chromebook-kompatibel webbeditor kommer att användas. Inga förkunskaper i programmering krävs. Du behöver ha med dig en egen bärbar dator eller chromebook samt en smartphone till denna workshop

4. 3D-CAD och 3D-utskrift
Martin Selin och Åke Andersson

Hur kan 3D-CAD och 3D-utskrift användas, i bland annat fysikundervisningen? Du får möjlighet att bekanta dig med programvaran Autodesk Tinkercad och använda den för att skapa och skriva ut din egen CAD-modell i en 3D-skrivare. Du kan sedan gå vidare på egen hand för att skapa materiel för din undervisning (exempelvis en demonstration), saker du har nytta av hemma eller bara för att det är kul. Inga förkunskaper i CAD krävs. Workshopen har även ett alternativt upplägg för dig som redan bekantat dig lite med CAD tidigare, då med fokus på att redan under passet arbeta med att skapa materiel. Du behöver ha med dig en egen bärbar dator till denna workshop och ha skapat ett gratiskonto på tinkercad.com före workshoppen. Titta gärna också på följande tutorials före workshoppen: https://youtu.be/ZWrmA0rtomE.

Program från 2022

Företagsekonomiska institutionen

Tid: 13.00 - 16.00
Lokal: B44, Handelshögskolan, Vasagatan 1
Institutionskontakt: Kristina Jonäll, kristina.jonall@handels.gu.se

 

13.00
Välkommen
Kristina Jonäll, viceprefekt vid Företagsekonomiska institutionen presenterar institutionen och den utbildning som bedrivs.

Nytt från HT 2023 är ett engelskspråkigt kandidatprogram.

13:30
Mångfald och integration (aktuell forskning vid företagsekonomiska institutionen)
Föreläsare: Vedran Omanović
Med tanke på den ökande betydelsen av migrationer runt om i världen och de utmaningar som migranter står inför när de kommer in på arbetsmarknaden blir organiseringen av arbetsmarknad och arbetsplatsintegrering av migranter generellt - och särskilt av flyktingmigranter - ett av de centrala ämnena i såväl politiska debatter som i akademisk forskning.

Samhälleliga och organisatoriska diskurser som främjar jämlikhet och mångfald kan motverka eller stå i motsägelse till de ojämlika maktrelationer som migranter upplever när de kommer in på arbetsmarknaden. Diskurserna kan öppna dörrar för migranters meningsfulla sysselsättning och karriärutveckling eller stänga dem genom att skapa ojämlikheter.

I denna presentation kommer fokus att ligga på olika förståelser av (flykting)migranters arbetsmarknad och arbetsplatsintegration, samt konsekvenserna av dessa förståelser för organisering och för (flykting)migranters möjligheter till meningsfull sysselsättning och karriärutveckling. Det kommer också att ges empiriska illustrationer av handlingsutrymme som (flykting)migranter använder för att finna ett meningsfullt arbete när de möter den svenska arbetsmarknadens institutioner och organisationer under sin första tid i Sverige.

Många av resultaten av forskningen om integration på arbetsmarknad och arbetsplatser gäller också när elever ska integreras i det svenska utbildningsystemet. Vi hoppas att dagens presentation kan ge inspiration och vägledning för att tillgodose elevers behov i klasser med allt större mångfald och flerspråkighet.

Vedran Omanović är ekonomie doktor och universitetslektor i Företagsekonomi med inriktning mot management och organisation. Vedran undervisar inom management, HRM, organisering och metod. Hans forskning fokuserar på arbetsmarknads och arbetsplatsintegration, mångfald i organisationer och polarisering på arbetsmarknaden.

Med erfarenheter från sin egen integrationsresa – som invandrare, samt sina iakttagelser i sitt arbete som akademisk forskare ger han insikt och skapar tankar samt reflektioner kring mångfald och integration.

14:30 FIKAPAUS

15:00
Frågor och diskussion

15:45
Utvärdering och avslut

Program från 2022

Institutionen för Geovetenskaper

Tid: 9.00-15.40

Lokal: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5A (nära Wavrinskys plats), Göteborg LOKAL: ”Atlanten” Sal nr: 4.077. Ingång vid entrén 5A Registrering sker vid entrén. Vid frågor, kontakta: Sven Olsson 0722-483202

Platser: 30 personer. Observera: Antalet platser är begränsade. Om samtliga platser är bokade placeras du på en reservlista.

Institutionskontakt: Sven Olsson 0722-483202 sven.olsson@gu.se

 

09.00-9.30

Ämnesdidaktiker och VFU-kurslärare Sven Olsson hälsar välkommen och introducerar dagen.

9.30-10.15

Docent Robin Biddulph är utvecklingsgeograf. Han har haft forskningsprojekt i Kambodja (där han bodde 1991-2001), Tanzania och i Sverige. Under första delen av hans föreläsning pratar han allmänt om utveckling och bistånd. Under andra delen av hans föreläsning diskuterar han utveckling och bistånd i relation till Kambodja.

10.15-10.45

Geo-institutionen bjuder på kaffe/te och fika.

10.45-12.00

Robin Biddulph fortsätter sin föreläsning

12.00-13.00

Lunch på egen hand. Restauranger finns i närheten. Mikrovågsugnar finns i huset för de som vill ha med sig mat.

13.00-15.30

Dr. Andreas Johnsson (naturgeograf) berättar om Svalbards geomorfologi och dess koppling till aktuell planetforskning. Han har under tolv expeditioner bedrivit fältarbete på Svalbard där han undersökt förändringar i ett varmare klimat och jämförande landskap med vår grannplanet Mars. Vi tar en kortare kaffe/tepaus med lite tilltugg när det passar.

15.30-15.40

UTVÄRDERING

Utvärdering av dagen. Vi vill att man deltar hela dagen.

Program från 2022

Institutionen för kost och idrottsvetenskap

Tid: 9.00-12.00
Lokal: CE04
Platser: 50 st. Observera:

 

9.00
Välkommen

9.10 – 10.10
Vikten av privatekonomi i skolan

Therese Wieselqvist Ekman

Rådgivare och ansvarig för finansiell folkbildning på Finansinspektionen.

Sverige ligger bra till i internationell jämförelse men det räcker inte. Kunskaper i privatekonomi har aldrig varit mer avgörande än nu när tillgången på finansiella tjänster finns i telefonen. Therese kommer att prata om sina möten med nior och om varför det är tjatas så mycket från branschen om privatekonomi i skolan när det redan finns.

Har du testat Svinnrik och/eller Pengalabbet? Berätta gärna om dina erfarenheter.

10.10 - 10.30 Fika

10.30 – 11.15
Konsumentverket

Anita Forsnäsgård, skolsamordnare och Emy Gustafsson Internationell handläggare

Konsumentverket besöker oss digitalt och pratar om vad som är aktuellt just nu samt om vilseledande webbdesign.

11.15-11.55
Ämnets utmaningar och möjligheter i ljuset av reviderad kursplan i Hkk.

Under denna stund får ni diskutera bland annat de reviderade kursplanerna i ämnet i praktisk handling.

11.55-12.00
Avslut

Program från 2022

Institution: Institutionen för historiska studier
Tid: 13.00-16.00
Lokal: J236, Humanisten, Renströmsgatan 6
Platser: 54 st. Observera: Antalet platser är begränsade. Om samtliga platser är bokade placeras du på en reservlista.
Institutionskontakt: Erik Hallberg, erik.hallberg@history.gu.se

 

Historiska kartmaterialet i undervisningen

13:00

Välkomna
Erik Hallberg hälsar välkomna

13:15

De svenska lantmäterikartorna – den historiska bakgrunden
Erik Hallberg

Historikern Erik Hallberg ger en bakgrundsteckning till det svenska lantmäteriet och de historiska kartorna samt ger exempel på hur materialet har använts inom forskningen.

14:00 Paus

14:10

Historiska kartor i undervisning och praktik
Pär Connelid

Historisk-geografen Pär Connelid presenterar hur det historiska kartmaterialet kan användas för att studera de historiska lagren i landskapet och de långa linjerna i utvecklingen.

15:00 Fikapaus

15:15

Historiska kartor – frågestund
Pär Connelid och Erik Hallberg

Föreläsarna besvarar frågor och kan ge ytterligare praktiska råd och tips på kartornas användningsområden

16:00 Avslutning

Program från 2022

Institutionen för kost och idrottsvetenskap

Tid: 9:00 -12.00
Lokal: Idrottshögskolan
Skånegatan 14B (Katrinelundsgymnasiet)
D-hallen
Platser: 16 (endast fysisk träff).
Institutionskontakt: Wolfgang Weiser, wolfgang.weiser@gu.se

Tid: 13.00-16.00
Lokal: Idrottshögskolan
Skånegatan 14B (Katrinelundsgymnasiet)
D-hallen
Platser: 16 (endast fysisk träff).
Observera: Antalet platser är begränsade. Om samtliga platser är bokade placeras du på en reservlista
Institutionskontakt: Wolfgang Weiser, wolfgang.weiser@gu.se
Anmälan är nu stängd.

PROGRAM FÖRMIDDAGSPASSET
9.00 Introduktion

9:15 Workshop

10:15-10:40 Paus

11:40 Reflektion & frågor

PROGRAM EFTERMIDDAGSPASSET
13.00 Introduktion

13:15 Workshop

14:15-14:40 Paus

15:40 Reflektion & frågor

Grundläggande rörelsebildning med cirkusinspirerade balansaktiviteter

Skolämnet idrott och hälsa i grundskolan ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga. Balans ingår som del i att utveckla rörelseförmågor och att känna tilltro till sin fysiska förmåga.

Workshop med Wolfgang Weiser, doktorand forskarskolan SMOVE  

Workshopen innehåller enkla aktiviteter där du utforskar balans, balanserar och jonglerar olika objekt, jobbar tillsammans med motvikt och testar kanske till och med att gå på lina. Syftet med workshopen är att du kan tillämpa dessa aktiviteter i din praktik.

Program från 2022

Institution: Kemi och molekylärbiologi
Tid: 09:00-12:00
Lokal: Arvid Carlsson, Academicum, Medicinaregatan 3, Göteborg
Platser: 150 personer
Institutionskontakt: Örjan Hansson, (orjan.hansson@gu.se)

 

09:00
Välkommen
Örjan Hansson, docent, studierektor för lärarutbildning vid KMB

09:05
Simuleringar i skolans kemiundervisning
Leif Eriksson, professor i fysikalisk kemi och Fredrik Lannestam Holmelin, CUL-doktorand
Datorsimuleringar är ett viktigt verktyg vid utveckling av nya läkemedel och några exempel på detta kommer att ges. Därefter ges en översikt av utbildningsvetenskaplig forskning om användning av datorsimuleringar i skolan. Som avslutning har vi en diskussion om digitaliseringen i skolan.

10:05 FIKAPAUS

10:30
Presentation av årets Nobelpris i kemi
Morten Grötli, professor i läkemedelskemi vid KMB

Tre forskare belönas med årets Nobelpris i kemi för att de utvecklat så kallad klickkemi som underlättar syntesen av komplicerade molekyler. Morten Grötli, som tidigare har samarbetat med en av pristagarna – Morten Meldal – ger en bakgrund till priset och exempel på användningsområden från sin egen forskning.

11:30-11:50
Diskussion om samverkansformer
Örjan Hansson

Program från 2022

Matematiska vetenskaper

Tid: 13.00-16.00
Lokal: Euler (sök på: http://maps.chalmers.se), Adress: Skeppsgränd 3
Platser: 70
Institutionskontakter: Carl-Joar Karlsson, carljoar@chalmers.se, 0701309859
Laura Fainsilber, laura@chalmers.se

 

13.00
Välkommen
Vi hälsar välkomna och informerar om Naturvetenskapliga fakultetens aktiviteter för grundskola och gymnasium.

13:15
Linjär optimering

Ann-Brith Strömberg
Att hitta optimala lösningar kräver förståelse av modellering och beräkningsmatematik. Vi fördjupar oss i linjär optimering, ett ämne från gymnasiets Matematik 3, och lär oss lite om forskningen inom området. Ann-Brith Strömberg är professor och leder gruppen för matematisk optimering vid Chalmers och Göteborgs universitet, som forskar på bland annat optimering av transporter och nationella elsystem.

14:15
Diskussion

Vi diskuterar i mindre grupper kring föreläsningens ämne och hur det kan användas i klassrummet.

15:30
Sammanfattning av diskussionerna

Program från 2022

Institutionen för språk och litteraturer
Tid: 9-15
Lokal: Humanisten J330 (J303, J335, J336)
Platser: 120 OBS! FULLBOKAD!


Institutionskontakt: Mårten Ramnäs (marten.ramnas@sprak.gu.se)

9h-9h05, J330
Välkommen
Mårten Ramnäs

9h05-9h50, J330
Thomas Rosén
Språksituationen i Ukraina - vart tar den vägen nu?

9-50-10h15

PAUS

Engelska

10h15-1045, J330
Joe Kennedy
Current events in the UK

10h50-11h20, J330
Monika Mondor och Joe Trotta
Global Englishes in the Swedish classroom: pedagogical perspectives and challenges

11h25-12, J330
Karin Aijmer
A comparative study of -ish in English and Swedish blogs

Franska

10h15-11, J335
Ugo Ruiz
L’actualité en France

11h15-12, J325
Mårten Ramnäs
Le module Réception de Språksprånget

Spanska

10h15-11, J336
Ingmar Söhrman
¿Por qué se dice rincón y esquina en español, cuando solo se usa la palabra hörn en sueco? ¿Cómo describimos nuestro mundo?

11h15-12, J336
Oscar García: El negro en la ficción salvadoreña

Tyska

10h15-11, J303
Magnus P. Ängsal
Vom Binnen-I zum Genderdoppelpunkt. Neueste Entwicklungen des gendersensiblen Sprachgebrauchs

11h15-12, J303
Edgar Platen
Multi-, Inter- und Transkulturalität. Kulturbegriffe in Zeiten von Migration und Globalisierung.

12-13h15

LUNCH

Engelska

13h15-14, J330
Anna-Lena Fredriksson,
Digital and non-digital feedback in the EFL classroom. A discussion of challenges and preferences.

Moderna språk

13h15-14, J335
Céline Rocher Hahlin
Motivation i språkundervisningen

14h15-15, J330
Joe Trotta
Non-standard language varieties in education: necessary evil or just plain necessary?

Program från 2022

Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion
Tid:
13:15-16
Lokal: Zoom
Institutionskontakt: Wilhelm Kardemark (wilhelm.kardemark@lir.gu.se)

 

13:15
Välkommen

13:20-14:00
Resor som ”inre arbete”: internationell andlig turism i Rishikesh, Indien
Elin Thorsén, religionsvetenskap Göteborgs universitet

14:10-14:50
Muslimska uppfattningar om veganism och vegetarianism
Göran Larsson, religionsvetenskap Göteborgs universitet

15:00-15:40
Begravningar och religiös mångfald i dagens Sverige
Magdalena Nordin, religionsvetenskap Göteborgs universitet

Program från 2022

Institution: Statsvetenskap/sociologi
Tid: 13-16
Lokal: Zoom
Institutionskontakter: Anna Bendz anna.bendz@pol.gu.se, Cathrin Wasshede cathrin.wasshede@socav.gu.se

 

13.00-13.10

Välkomna! 
Anna Bendz/Cathrin Wasshede

13.10-13.45
Våldtäkt eller samtycke?
En studie om den nya lagen om frivillighet.
Åsa Wettergren, professor i sociologi

13.45-14.20

Den digitala rasismen: om mobilisering och radikalisering på nätet.
Anton Törnberg, docent i sociologi

Paus

14.35-15.10

Invandringspolitik i ett jämförande och historiskt perspektiv
Frida Boräng, docent i statsvetenskap

15.10-15.45

Valet 2022 – vad har vi lärt oss?
Patrik Öhberg, docent i statsvetenskap

15.45 ca

Avslutning
Anna Bendz/Cathrin Wasshede

Program från 2022

Institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Tid: 13.00 – 16.00

Lokal: J222, (Humanistiska fakultetens huvudbyggnad vid Näckrosdammen)

Platser: 220 personer

Institutionskontakt: Johan Alfredsson, johan.alfredsson@lir.gu.se och Marie Rydenvald, marie.rydenvald@svenska.gu.se

 

13.00
Välkommen
Johan Alfredsson och Marie Rydenvald, studierektorer för ämneslärarprogrammet i svenska hälsar välkomna.

13.15-14.15
Utopian stories: förmågan att se flera olika framtider med berättelsernas hjälp
Camilla Brudin Borg

Hur många framtider kan ni föreställa er? Och hur många av dessa är positiva? Förmågan att se många möjligheter inför framtiden är också en slags litteracitet som behöver övas. Den påverkas av vad vi läser och ser men idag möter eleverna många dystopiska och mörka framtidsbilder och många känner oro och hopplöshet. Föredraget kommer att handla om hur vi kan använda litteraturläsning och kreativt skrivande för att skapa positiva framtidsbilder, hopp och engagemang att ställa om för framtiden.

Camilla Brudin Borg är lärarutbildare, litteraturvetare, ekokritiker och framtidsforskare vid Göteborgs universitet och leder projektet Utopian stories som vänder sig till skolelever över 15 år för att samla in berättelser om en positiv framtid.

Läs mer här: https://nobelprizemuseum.se/utopian-stories/

14:15 FIKAPAUS

14:45-15.45
Hur man överlistar läromedlens grammatikövningar
Anja Malmberg

Sedan drygt 10 år tillbaka har den grammatikdidaktiska forskningen exploderat och vi har idag ett nytt sätt att se på svenskämnets grammatikundervisning. Läromedlen har inte riktigt hunnit med i den här förändringen. I presentationen kommer några av de nya perspektiven på grammatik att lyftas fram. Med utgångspunkt i dessa kommer exempel att ges på hur läromedlens grammatikövningar kan anpassas för att fungera i det här nya sättet att tänka om grammatikundervisning.

Anja Malmberg är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Göteborgs universitet. Hon är utbildad folkhögskollärare i ämnena svenska och teater och arbetar främst med lärarutbildning. Förutom grammatikdidaktik har hon forskat kring skrivundervisning med inriktning på teatertext.

Program från 2022

Institution: Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi

Tid: 09:00 – 12:00

Lokal: J222 (Humanistiska fakultetens huvudbyggnad vid Näckrosdammen)

Platser: 220 personer

Institutionskontakt:
Marie Rydenvald, marie.rydenvald@svenska.gu.se

 

09.00
Välkommen
Marie Rydenvald, studierektor för ämneslärarprogrammet i svenska hälsar välkommen.

09:15-10:15
Flerspråkiga elevers utveckling av ämneslitteracitet genom genrepedagogisk undervisning – ett samverkansprojekt mellan skola, universitet och kommun.
Lotta Olvegård

I skolor i underprivilegierade områden i Göteborg, där en stor andel av eleverna har svenska som andraspråk, når endast cirka 30-40 % av eleverna godkänt resultat i alla skolämnen i skolår 9. För att höja måluppfyllelsen i den grundskola där det här samverkansprojektet genomförs har samtliga lärare under några år deltagit i en fortbildningssatsning i genrepedagogik. Projektet bygger på samverkan mellan skolans lärare och forskare från Göteborgs universitet och Göteborgs stad som tillsammans undersöker, utvecklar och utvärderar den genrepedagogiska undervisningen. I föredraget presenteras projektet, några resultat samt de utmaningar man kan ställas inför i ett samverkansprojekt. 

Lotta Olvegård är lektor i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska, flerspråkighet och språkteknologi på Göteborgs universitet. Lotta forskar och undervisar och handleder i flerspråkighet, skolans texter och undervisning och lärande på ett andraspråk. Hon är också projektledare för det ULF-projekt som presenteras i föredraget.

10:15 FIKAPAUS

10:45-11:45
Språkundervisning på stan
Johan Järlehed

Det här föredraget består av tre delar. En inledande presentation av hur texter i vår vardagliga omgivning – från gatuskyltar och reklam till förpackningar och tryck på våra kläder – kan användas i undervisning om flerspråkighet; en gruppövning; samt en avslutande diskussion. Presentationen bygger på forskning om språkliga landskap från olika delar av världen och visar hur lärare kan använda sig av den flerspråkiga vardagsmiljön för att uppmärksamma elever på språkpolitiska och språkideologiska frågor, fundera över gränserna mellan offentliga och privata rum, samt diskutera sitt eget förhållande till en plats språkliga hierarkier.

Johan Järlehed är lektor i flerspråkighet med sociolingvistisk inriktning och docent i spansk språkvetenskap vid Göteborgs universitet. Johan forskar om hur språk i vid mening samverkar med rumsliga och sociala förändringsprocesser. Tematiskt sträcker sig hans forskning från minoritetsspråk och nationalism i Spanien till flerspråkighet, segregation och gentrifiering i Göteborg.