Göteborgs universitet
Bild

Ämnets dag

Ämnets dag är en fortbildningsdag för verksamma ämneslärare i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Välkommen att ta del av efterfrågad ämnesfortbildning, träffa andra inom samma fält och få tillfälle att skapa kontaktytor till universitetet. 2022 äger Ämnets dag rum den 1/11 i vecka 44. Programmen kommer att finnas på plats under september.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Institutionen för Geovetenskaper

Tid: 9.00-15.40

Lokal: Geovetarcentrum, Guldhedsgatan 5A (nära Wavrinskys plats), Göteborg LOKAL: ”Atlanten” Sal nr: 4.077. Ingång vid entrén 5A Registrering sker vid entrén. Vid frågor, kontakta: Sven Olsson 0722-483202

Institutionskontakt: Sven Olsson 0722-483202 sven.olsson@gu.se

09.00-9.30

Ämnesdidaktiker och VFU-kurslärare Sven Olsson hälsar välkommen och introducerar dagen.

9.30-10.15

Docent Robin Biddulph är utvecklingsgeograf. Han har haft forskningsprojekt i Kambodja (där han bodde 1991-2001), Tanzania och i Sverige. Under första delen av hans föreläsning pratar han allmänt om utveckling och bistånd. Under andra delen av hans föreläsning diskuterar han utveckling och bistånd i relation till Kambodja.

10.15-10.45

Geo-institutionen bjuder på kaffe/te och fika.

10.45-12.00

Robin Biddulph fortsätter sin föreläsning

12.00-13.00

Lunch på egen hand. Restauranger finns i närheten. Mikrovågsugnar finns i huset för de som vill ha med sig mat.

13.00-15.30

Dr. Andreas Johnsson (naturgeograf) berättar om Svalbards geomorfologi och dess koppling till aktuell planetforskning. Han har under tolv expeditioner bedrivit fältarbete på Svalbard där han undersökt förändringar i ett varmare klimat och jämförande landskap med vår grannplanet Mars. Vi tar en kortare kaffe/tepaus med lite tilltugg när det passar.

15.30-15.40

UTVÄRDERING

Utvärdering av dagen. Vi vill att man deltar hela dagen.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.

Information uppdateras när programmet är klart.