Göteborgs universitet
Bild

Ämnets dag

Ämnets dag är en fortbildningsdag för verksamma ämneslärare i grundskolans åk 7-9 och gymnasieskolan. Välkommen att ta del av efterfrågad ämnesfortbildning, träffa andra inom samma fält och få tillfälle att skapa kontaktytor till universitetet. 2024 äger Ämnets dag rum tisdagen 29 oktober i vecka 44. Program och anmälan läggs ut i början av september.