Länkstig

Antibiotikaresistensens problematik

Kurs
BIO001
Grundnivå
3 högskolepoäng (hp)
Studietakt
17%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-31600
Ansökan stängd

Om utbildningen

Den ökande bakteriella antibiotikaresistensen är ett globalt problem och hotar att rasera den moderna medicinska infrastrukturen. Antibiotikaresistensproblematiken har många sidor och involverar forskare från ett flertal discipliner.

Kursen Antibiotikaresistensens problematik behandlar

  • den grundläggande biologin i ämnet
  • hur vi kan minska spridningen av antibiotikaresistens hos befolkningen och i miljön
  • hur vi kan utveckla nya antibiotika.

Kursen kräver inga förkunskaper och är lämplig för studenter i alla discipliner. Den passar även som fortbildningskurs för lärare. Du kan komplettera kursen med kursen Laborationer kring antibiotikaresistens (BIO002).

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet

Arbetsprov

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)

Efter studierna

Kursen är en orienteringskurs i molekylärbiologi med syfte att informera om problematiken med antibiotikaresistens. Det är en bred introduktionskurs som passar alla som är intresserade av ämnet.

Kursen är en fristående kurs. Du kan inte räkna in kursen i de högskolepoäng i huvudområdet som du behöver för att ta ut en examen i molekylärbiologi. Däremot kan du ta med den i din examen som valfri kurs.

Så är det att plugga

Undervisningen

Kursen är en online kurs och består av

  • inspelade videoföreläsningar
  • korta nätbaserade frågeformulär
  • diskussioner om antibiotikaresistens problematik.

Undervisningen är på engelska och svenska.

Lokaler

Kursen bedrivs online.

Läs mer om lokaler