Bild
Medlemmar i forskargruppen Global Health Research Group vid Sahlgrenska akademin
Länkstig

Global Public Health Research Group

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för medicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Kort beskrivning

Forskargruppen Global Public Health drivs av ett tvärvetenskapligt team på drygt 30 medlemmar. Studierna som forskargruppen bedriver är tvärvetenskapliga och utnyttjar styrkorna i både kvantitativa och kvalitativa studier.

Läs mer om forskargruppen på den engelska språkversion av hemsidan.