Göteborgs universitet
Bild
Soffia Gudbjörnsdottir
Soffia Gudbjörnsdottir, en av forskargruppledarna vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin.
Foto: Karin Allander
Länkstig

Forskargruppsledare

Vill du veta mer om pågående forskning? Här ser du alla forskargruppsledare vid avdelningen för molekylär och klinisk medicin.

Våra forskargrupper

Inom avdelningen för molekylär och klinisk medicin finns ett 30-tal olika forskargrupper. Varje forskargrupp leds av en forskargruppledare. Under respektive persons namn står mer om hens pågående forskning.

Pågående projekt

Inom avdelningen bedrivs flera stora projekt. Lena Carlsson leder den nationella fetmastudien Swedish obese subjects (SOS) och Göran Bergström den världsunika forskningsstudien om hjärt- och lungforskning (SCAPIS), i samarbete med Hjärt- och Lungfonden.