Göteborgs universitet
Bild
patientmöte
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Delta i klinisk studie om typ 1 diabetes

Har du nyligen insjuknat i typ 1 diabetes? Då kan du delta i en klinisk studie som nu startar vid flera sjukhus i Sverige.

Vid typ 1 diabetes förstörs de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Vi söker dig som nyligen insjuknat i typ 1 diabetes för att undersöka om det går att bevara kvarvarande betaceller med ett läkemedel.

Vi söker dig som är:

  • mellan 18 - 35 år och
  • diagnostiserats med typ 1 diabetes de senaste 3 månaderna.

Alla besök och studieläkemedel är kostnadsfria. Besöken inkluderar laboratorietester, olika studiemoment samt rådgivning. Reseersättning och ersättning per besök ingår. Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.

Om du är intresserad av att delta i studien, kontakta: 
Forskningssköterska: Marie Ekström tel: 073-063 23 72

Mer information om studien:


Effekten av IL-17-hämning hos nydiagnostiserade personer med typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes är en immunologisk sjukdom som uppstår på grund av att de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln angrips av kroppens egna immunsystem. Förlusten av betacellerna sker långsamt över flera år. Typ 1 diabetes leder till att kroppen inte kan producera tillräckligt med insulin och man blir beroende av livslång insulinbehandling. Det finns vetenskapligt underlag för att det finns fungerande insulinproducerande betaceller kvar efter diagnos.

Syftet med denna studie är att rädda de kvarvarande insulinproducerande cellerna (betaceller) och minska inflammationen i bukspottskörteln med ett studieläkemedel. Man har sett att det finns en del likheter mellan typ 1 diabetes och hudsjukdomen psoriasis. När man tagit vävnadsprov från bukspottskörtel och psoriasis-fläckar har man sett att det finns liknande inflammatoriska celler som utsöndrar proteinet interleukin-17 (IL-17).

Studieläkemedlet, Ixekixumab, tillhör en läkemedelsgrupp som kallas interleukin-(IL)-hämmare och är godkänt att använda för sjukdomen psoriasis. Läkemedlet ges som en injektion under huden. Ixekixumab binder till proteinet IL-17 och blockerar dess effekt.

Studier har visat att aktivering av IL-17 också är ett kännetecken för sjukdomsuppkomsten av typ 1 diabetes. Vi är därför intresserade av att studera effekten av Ixekixumab hos individer nyligen diagnosticerade med typ 1 diabetes.

I denna studie kommer 127 deltagare att slumpas till två olika grupper. En grupp kommer att få studieläkemedlet Ixekixumab och den andra gruppen får placebo i tillägg till sin sedvanliga insulinbehandling. Alla studiedeltagare kommer att följas i 1 år.

Kontakt

Om du är intresserad av att delta i studien, kontakta: 
Forskningssköterska: Marie Ekström tel: 073-063 23 72

Ansvariga för studien:

  • Ansvarig forskare: Marcus Lind, professor i diabetologi vid Göteborgs universitet
  • Shilan Seyed Ahmadi, doktorand, projektledare och ST-läkare på SU/Östra sjukhuset

Övriga studieansvariga:

  • Olle KorsgrenProfessor i transplantationsimmunologi vid Uppsala Universitet och gästprofessor vid Göteborg universitet
  • Per-Anders Jansson, Professor i molekylär och klinisk medicin vid Göteborgs universitet
  • Oskar SkogDocent, Uppsala Universitet
  • Marie Ekström, studiekoordinator, Diabetes- och forskningssjuksköterska på forskningsenheten SU/Östra sjukhuset och NU-sjukvården, 073-063 23 72

Kontakt

Marcus Lind
Professor i diabetologi
Avd. för molekylär och klinisk medicin