Göteborgs universitet
Bild
Ultraljudsundersökning av hjärta.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Alla kurser inom hjärtsjukvård

Vill du vidareutbilda dig om hjärtsjukvård? Avdelningen för molekylär och klinisk medicin erbjuder lediga platser på flera olika uppdragsutbildningar. Här kan du läsa mer om vilka kurser vi erbjuder och hur du anmäler dig.

Vem vänder sig kurserna till?

Kursplatser är i första hand beställda av Sahlgrenska universitetssjukhuset för kompetensutveckling av egen personal. Det finns dock ett flertal platser att beställa för personal vid andra sjukhus, landsting, kommuner eller organisationer. Kurserna riktar sig till personal som behöver kompetensutveckling inom hjärtsjukvård.

Vad är syftet med kurserna?

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för bland annat hjärtsjukdom, hjärtsjukvård, arytmier, tolkningar av EKG-kurvor, ischemisk hjärtsjukdom och behandling via PCI samt undersökningar vid hjärtsvikt.

Vilka förkunskapskrav krävs?

Förkunskapskrav framgår av respektive kursplan. För att klara kurserna behöver deltagarna i de flesta fall  en yrkesexamen/kandidatexamen på högskolenivå inom något av de hälsovetenskapliga huvudområdena.

När, var och hur ges kurserna?

Kurserna ges på halvfart i Göteborg under både vår och höst. En halvfartskurs på 7.5 hp går under 10 veckor. Se vilka kurser som ges när nedan.

Våra kurser

Höstterminen 2022

Kurspaket på avancerad nivå som ger fördjupade kunskaper om anatomi, fysiologi, patofysiologi, hjärtat, cirkulationen och njurarnas normalfunktion samt de patofysiologiska processer som är verksamma vid olika former av hjärtsvikt samt symptom, behandling och prognos vid akut och kronisk hjärtsvikt.

Kursen ges vecka 47-04.

Kursplan

Litteraturlista

Kurs på grundnivå som innehåller bland annat cirkulations- och respirationsfysiologi, EKG och övergripande patofysiologi vid ischemisk hjärtsjukdom, arytmier, hjärtsvikt och klaffsjukdomar.

Kursen ges vecka 47-04.

Kursplan  

Litteraturlista

 

Kurs på avancerad nivå som ger fördjupande kunskaper inom ischemisk hjärtsjukdom med normal hjärtfysiologi och patofysiologiska förändringar, riskfaktorer, symtom och behandling.

Kursen ges vecka 37-46.

Kursplan

Litteraturlista

Vårterminen 2023

Kursen innehåller bland annat: anatomi, fysiologi och patofysiologi, aseptik och sterilitet, ischemisk hjärtsjukdom, dess utredning och behandling via perkutan coronar intervention (PCI) samt prognos, angiografi- och interventionsutrustning.

Undersökningsmetoder: isotop -, CT och magnetkameradiagnostik med flera. Radiologisk diagnostik, medicinsk- och kirurgisk behandling PCI, indikationer och metodik (inklusive atherectomi, rotablator, laser, brachyterapi, stent och stent med antiproliferativa läkemedel (DES). Monitorering (EKG och vektorkardiografi) vid PCI samt omvårdnad av patient.

Kursen ges vecka 03-12.

Kursplan

Litteraturlista

Kurs på avancerad nivå som ger fördjupade kunskaper i de sjukdomstillstånd och riskfaktorer som medför ökad risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och dess samsjuklighet.

Kursen ges vecka 05-14.

Kursplan 

Litteraturlista

Vårterminen 2022

Kurs på grundnivå som innehåller bland annat cirkulations- och respirationsfysiologi, EKG och övergripande patofysiologi vid ischemisk hjärtsjukdom, arytmier, hjärtsvikt och klaffsjukdomar.

Nästa kurstillfälle: januari 2022

Kursplan  

Litteraturlista

Kurs på avancerad nivå som ger fördjupade kunskaper i de sjukdomstillstånd och riskfaktorer som medför ökad risk för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom och dess samsjuklighet.

Nästa kurstillfälle startar vecka 5 2022.

Kursplan 

Litteraturlista

Kursen startar vecka 13 och löper fram till vecka 22.

Kursen ger fördjupade kunskaper i de patofysiologiska processerna som inträffar i hjärta och hjärna vid hjärtstopp. Den innefattar även de vanligaste hjärtproblemen och andra bakomliggande orsaker till plötsligt hjärtstopp, vård vid hjärtstopp och postresuscitationsvård samt hjärt- och lungräddning på barn i olika åldrar och hos gravida.

Kursplan

Litteraturlista

Startar v. 3 (17 januari) 

Kursen innehåller bland annat: anatomi, fysiologi och patofysiologi, aseptik och sterilitet, ischemisk hjärtsjukdom, dess utredning och behandling via perkutan coronar intervention (PCI) samt prognos, angiografi- och interventionsutrustning.

Undersökningsmetoder: isotop -, CT och magnetkameradiagnostik med flera. Radiologisk diagnostik, medicinsk- och kirurgisk behandling PCI, indikationer och metodik (inklusive atherectomi, rotablator, laser, brachyterapi, stent och stent med antiproliferativa läkemedel (DES). Monitorering (EKG och vektorkardiografi) vid PCI samt omvårdnad av patient.

Kursplan

Litteraturlista

Anmälan/beställning

KONTAKT:
Marie Thonander
uppdragsutbildning@wlab.gu.se


PRIS PER KURS:
13.900 SEK (exkl moms)


ANMÄLAN:

Sista ansökningsdag för höstens kurser är den 15 juni och för vårens kurser är den 15 november.

En anmälan/beställning med tillhörande bilagor skickas undertecknad av beställare eller kostnadsansvarig arbetsgivare till nedanstående adress:

Uppdragsutbildning inom hjärtsjukvård, institutionen för medicin, avd för molekylär och klinisk medicin, Wallenberglaboratoriet, Bruna stråket 16, 413 45 GÖTEBORG.