Göteborgs universitet
Bild
Ultraljudsundersökning av hjärta.
Foto: Malin Arnesson
Länkstig

Alla kurser inom hjärtsjukvård

Vill du vidareutbilda dig om hjärtsjukvård? Avdelningen för molekylär och klinisk medicin erbjuder lediga platser på flera olika uppdragsutbildningar. Här kan du läsa mer om vilka kurser vi erbjuder och hur du anmäler dig.

Vem vänder sig kurserna till?

Kursplatser är i första hand beställda av Sahlgrenska universitetssjukhuset för kompetensutveckling av egen personal. Det finns dock ett flertal platser att beställa för personal vid andra sjukhus, landsting, kommuner eller organisationer. Kurserna riktar sig till personal som behöver kompetensutveckling inom hjärtsjukvård.

Vad är syftet med kurserna?

Utbildningen syftar till att ge deltagarna en grundläggande förståelse för bland annat hjärtsjukdom, hjärtsjukvård, arytmier, tolkningar av EKG-kurvor, ischemisk hjärtsjukdom och behandling via PCI samt undersökningar vid hjärtsvikt.

Vilka förkunskapskrav krävs?

Förkunskapskrav framgår av respektive kursplan. För att klara kurserna behöver deltagarna i de flesta fall  en yrkesexamen/kandidatexamen på högskolenivå inom något av de hälsovetenskapliga huvudområdena.

När, var och hur ges kurserna?

Kurserna ges på halvfart i Göteborg under både vår och höst. En halvfartskurs på 7.5 hp går under 10 veckor. Se vilka kurser som ges när nedan.

Våra kurser

  Höstterminen 2024

  Vårterminen 2025

  Anmälan/beställning

  KONTAKT:
  Marie Thonander
  Lottie Lundgren
  Jessica Björklund Lehto
  Madeleine Modig (kursadministratör på Institutionen för medicin)

  Funktionsbrevlåda Utbildningsenhet hjärtsjukvård:
  su.hjarta-karl.kurs@vgregion.se


  PRIS PER KURS:
  Kursavgift från VT24: 17.900 SEK (exkl moms)


  ANMÄLAN:

  Sista ansökningsdag för höstens kurser är den 15 juni och för vårens kurser den 15 november. I mån av plats kan du antas fram till kursstart. 

  En anmälan/beställning med tillhörande bilagor skickas undertecknad av beställare eller kostnadsansvarig arbetsgivare till nedanstående adress. Tidigare studier vid Göteborgs Universitet behöver ej kompletteras med utbildningsmeriter och personbevis.

  Adress:
  Uppdragsutbildning, Jessica Björklund Lehto,
  Utbildningsenheten hjärtsjukvård,
  Medicinaregatan 12A våning 8,
  413 90 Göteborg.