Göteborgs universitet
Bild
Bild från forskning för att utveckla storskalig odling av havssallat.
Försöksodling till havs med havssallat Ulva sp.
Foto: Sophie Steinhagen
Länkstig

Konferens om svensk algodling - möjligheter och hinder

Intresset för alger växer med rekordfart. Idag finns ett fåtal odlare i Sverige men vad behövs för att industrin ska växa och utvecklas? Vilka tekniker finns för att odla alger och tång i svenska vatten? Var ligger utmaningarna? Och hur använder vi biomassan? Välkommen till en konferens med intressanta presentationer och spännande diskussioner!

Fakta om konferensen

Vad? Konferens om svensk algodling och utveckling av svensk algindustri

Var? Tjärnö marina laboratorium 

När? 21–23 juni 2022

För vem? Företag, myndigheter och forskare

Konferenskostnad: Ingen, men deltagare betalar för kost och logi

Registrering: Klicka här för mer information

Föredrag och inbjudna talare

Uppdateras efter hand!

TEMA I – PRODUKTION AV ALGBIOMASSA


Utveckling av storskalig algodling i Sverige – så gick det till! Henrik Pavia, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet

Att odla gröna makroalger i Sverige - var står forskningen?: Sophie Steinhagen, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet

Makroalger i Östersjön  Hanna Nathaniel, KTH

Odla alger i processvatten från livsmedelsindustrin – en cirkulär produktion av blå proteiner: Kristoffer Stedt, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet

TEMA II – PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRÄDLING


Alger – havets superfood: Ingrid Undeland, Chalmers

Kan rödalgerna rädda klimatet? : Fredrik Åkerman, Volta Greentech

Utveckling av svensk tångindustri för framtidens produkter: Simon Johansson, Nordic Seafarm

Hur ser marknaden ut - perspektiv från Danmark: Kristian S. Ottesen, Nordisk Tang

TEMA III – MÖJLIGHETER & HINDER FÖR EN SVENSK ALGINDUSTRI


Alger og mattrygghet - regelverk og helserisko: Solbjørg Hogstad, Mattillsynet

Får vi lov? Om regler och tillstånd: Johan Penner, Jordbruksverket

Erfarenheter från det norska nätverket Alget 2: Turi-Britt Kuepers, Norges Vel

lIntressekonflikter vid uppskalning – en lägesanalys: Fredrik Gröndahl, Kristineberg Center/Göteborgs universitet och KTH

 

 

Preliminärt program

Programmet uppdateras fortlöpande!

Tisdag 21/6

TEMA I PRODUKTION AV ALGBIOMASSA

11:30-12:30 Ankomst och registrering

12:30-13:30 Lunch

13:30-13:45 Välkommen och intro/praktisk info

13:45-15:00 Presentationer (4x 15 min) Tema 1

15:00-16:00 Gruppdiskussion (med fika) Tema 1

16:00-16:30 Summering av gruppdiskussion

16:30 Visning av labbet

18:00–19:00 Middag

19:00 - Pub och utställning

Onsdag 22/6

TEMA II PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRÄDLING

08:00-08:45 Frukost

09:00-10:15 Presentationer (4 x 15 min) Tema 2

10:30-11:30 Gruppdiskussion (med fika) Tema 2

11:30-12:00 Summering av gruppdiskussionerna

12:00-13:30 Lunch

13:30-15:30 "Uteaktiviteter"

15:30-17:30 "Inomhusaktiviteter"

18:00 – Konferensmiddag (med alger)

Torsdag 23/6

TEMA III MÖJLIGHETER & HINDER FÖR EN SVENSK ALGINDUSTRI

08:00-08:45 Frukost

08:45-10:00 Presentationer (4 x 15 min) Tema 3

10:00-11:00 Gruppdiskussioner (fika med macka) Tema 3

11:00-11:30 Summering gruppdiskussioner

11:30-12:00 Avslut med framåtblick/hur går vi vidare

12:00 Lunch & hemfärd

Relaterat

Konferensen arrangeras inom ramen för det Formasfinansierade projektet Odling av makroalger i Sverige – en kunskapsöversikt. Läs mer nedan.