Bild
Försöksodling till havs med havssallat Ulva sp
Försöksodling med havssallat Ulva sp i Kosterhavet i norra Bohuslän.
Länkstig

Konferens: Möjligheter och hinder för en svensk algindustri

Hållbarhet & miljö

Intresset för alger växer med rekordfart. Idag finns ett fåtal odlare i Sverige men vad behövs för att industrin ska växa och utvecklas? Vilka tekniker finns för att odla alger och tång i svenska vatten? Var ligger utmaningarna? Och hur använder vi biomassan? Välkommen till en konferens med intressanta presentationer och spännande diskussioner!

Konferens
Datum
21 jun 2022 - 23 jun 2022
Antal platser
Begränsat antal deltagare
Kostnad
Deltagare betalar för kost & logi: 3 250 kr i enkelrum och 2 950 kr i dubbelrum (ex moms)
Sista anmälningsdag
9 juni 2022

Bra att veta
Konferensen vänder sig till företag, myndigheter och forskare.
Arrangör
Institutionen för marina vetenskaper – Tjärnö, Göteborgs universitet
Anmälan är stängd.

Föredrag & inbjudna talare 
 

TEMA I – PRODUKTION AV ALGBIOMASSA

 • Utveckling av storskalig algodling i Sverige – så gick det till! Henrik Pavia, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet
 • Att odla gröna makroalger i Sverige - var står forskningen?: Sophie Steinhagen, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet
 • Skörd och användning av ilandspolade makroalger i Östersjön: Hanna Nathaniel, KTH
 • Odla alger i processvatten från livsmedelsindustrin – en cirkulär produktion av blå proteiner: Kristoffer Stedt, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet

TEMA II – PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRÄDLING

 • Alger – havets superfood: Ingrid Undeland, Chalmers
 • Kan rödalgerna rädda klimatet?: Fredrik Åkerman, Volta Greentech
 • Utveckling av svensk tångindustri för framtidens produkter: Simon Johansson, Nordic Seafarm

TEMA III – MÖJLIGHETER OCH HINDER FÖR EN SVENSK ALGINDUSTRI

 • Alger og mattrygghet - regelverk og helserisko: Solbjørg Hogstad, Mattillsynet
 • Får vi lov? Om regler och tillstånd: Johan Penner, Jordbruksverket
 • Erfarenhet från det nordiske atlanterhavsprosjektet «ALGET 2 – kvalitet fra sjø til forbruker».: Turi-Britt Kuepers, Norges Vel
 • Intressekonflikter vid uppskalning – en lägesanalys: Fredrik Gröndahl, Kristineberg Center/Göteborgs universitet och KTH

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Program

 

TISDAG 21/6

TEMA I PRODUKTION AV ALGBIOMASSA

11:30-12:30 Ankomst och registrering

12:30-13:30 Lunch

13:30-13:45 Välkommen och intro/praktisk info

13:45-15:00 Presentationer Tema I (4 x 15 min)

 • Utveckling av storskalig algodling i Sverige – så gick det till! Henrik Pavia, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet
 • Att odla gröna makroalger i Sverige - var står forskningen?: Sophie Steinhagen, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet
 • Skörd och användning av ilandspolade makroalger i Östersjön: Hanna Nathaniel, KTH
 • Odla alger i processvatten från livsmedelsindustrin – en cirkulär produktion av blå proteiner: Kristoffer Stedt, Tjärnö marina laboratorium, Göteborgs universitet

15:00-16:00 Gruppdiskussion (med fika) Tema I

16:00-16:30 Summering av gruppdiskussion

16:30 Visning av labbet

18:00–19:00 Middag

19:00 - Pub

 

ONSDAG 22/6

TEMA II PRODUKTUTVECKLING OCH FÖRÄDLING

 

08:00-08:45 Frukost


09:00-10:00 Presentationer Tema II (4 x 15 min)

 • Alger – havets superfood: Ingrid Undeland, Chalmers
 • Kan rödalgerna rädda klimatet?: Fredrik Åkerman, Volta Greentech
 • Utveckling av svensk tångindustri för framtidens produkter: Simon Johansson, Nordic Seafarm

10:00-10:15 Introduktion av enkätundersökning. Elida Lundgren, masterstudent, Göteborgs universitet

10:30-11:30 Gruppdiskussion (med fika) Tema II

11:30-12:00 Summering av gruppdiskussionerna

12:00-13:30 Lunch

13:30-15:30 Parallella uteaktiviteter: Båttur med stationens fartyg Nereus, strandexkursion med alginsamling alternativt prova snorkelleden på Saltö (utrustning finns att låna).

15:30-17:30 Parallela inomhusaktiviteter:  Workshop "Laga mat med alger" med Karolina Martinson, eller ta en närmare titt på olika alger i luppar som vi ställer upp inomhus.

18:00 Mingel med algtilltugg

19:00 Konferensmiddag

Pub

 

TORSDAG 23/6

TEMA III MÖJLIGHETER & HINDER FÖR EN SVENSK ALGINDUSTRI

 

08:00-08:45 Frukost

08:45-10:00 Presentationer Tema III (4 x 15 min)

 • Alger og mattrygghet - regelverk og helserisko: Solbjørg Hogstad, Mattillsynet, Norge
 • Får vi lov? Om regler och tillstånd: Johan Penner, Jordbruksverket
 • Erfarenhet från det nordiske atlanterhavsprosjektet «ALGET 2 – kvalitet fra sjø til forbruker».: Turi-Britt Kuepers, Norges Vel
 • Intressekonflikter vid uppskalning – en lägesanalys: Fredrik Gröndahl, Kristineberg Center/Göteborgs universitet och KTH

10:00-11:00 Gruppdiskussioner (med fika) Tema III

11:00-11:30 Summering gruppdiskussioner

11:30-12:00 Avslut med framåtblick/hur går vi vidare

12:00 Lunch & hemfärd

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Konferensen arrangeras med stöd av Formas inom projektet Odling av makroalger i Sverige – en kunskapsöversikt.