Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Kulturarvsakademin (KAA)

Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är ett samarbetsprojekt mellan olika kultur – och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Syftet är att akademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där akademin kan stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna. Den huvudsakliga verksamheten består av seminarier, konferenser och fortbildning. Koordinatorer för Kulturarvsakademin är Anita Synnestvedt och Monica Gustafsson. CCHS arbetsspråk är engelska och vi hänvisar därför för vidare information till våra engelska sidor.

Koordinatorer

Anita Synnestvedt, Institutionen för historiska studier, Humanistiska fakulteten

Anita fick sin doktorsexamen 2008. Sedan dess har Anita arbetat som lektor och forskare vid institutionen för historiska studier och vid pedagogiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon har undervisat på grundkurser i arkeologi och vid PIL-enheten är hon föreläsare på olika kurser inom undervisning och lärande i högre utbildning. Anitas huvudintressen är byggand och användningen av kulturarvet och förhållandet mellan arvshantering och allmänheten. Pedagogik, konst och arkeologi är också av stort intresse och hennes avhandling är relaterad till alla dessa ämnen.

Monica Gustafsson, utvecklare på Förvaltningen för kulturutveckling (fd Västarvet)

Monica arbetar som utvecklare på Enheten för utveckling och processstöd, Förvaltningen för kulturutveckling (fd Västarvet), en regional förvaltning av natur- och kulturarv i Västra Götalandsregionen. Vår uppgift är att ge stöd och bidra till utveckling och processer kring ett hållbart samhälle med fokus på natur- och kulturarvet.

I sina kontakter med kommuner, kommunföreningar, museer och föreningar i olika projekt skapar Monica kontakter mellan parter så att de kan dra nytta av varandras erfarenheter i frågor som rör kulturarv. Under de senaste åren har hennes fokus varit på kulturarvet kopplat till identitet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Syfte och mål

"Syfte och ändamål 

Kulturarvsakademins huvudsyfte ska vara att rikta uppmärksamheten på betydelsen av att bevara och utveckla de regionala , materiella och immateriella kulturarven i en globaliserad tid. Här ska föras en produktiv dialog om forskning , verksamhetsutveckling och nyttiggörande av kulturarv där alla relevanta perspektiv kan mötas. Det ska också vara en mötesplats där teori och praktik kan samverka i ett gemensamhetsutbyte .

Kulturarvsakademin ska vara en möjliggörare, nätverksbyggare och mötesplats för kulturarvsinstitutioner , akademi , politik och näringsliv. Den ska stärka det goda samarbete och de projekt som redan finns och på denna grund utveckla nya ideer och möjligheter. Genom de synergier akademin skapar ska den kunna lämna positiva bidrag på flera områden: forskning , kulturpolitik , turism , tillväxt , utbildning och integrationspolitik. 

Kulturarvsakademin ska stödja kunskapsutvecklingen inom universiteten och kulturinstitutionerna. Detta genererar i sin tur nya forskningsfrågor och nya utbildningsmöjligheter och erfarenhetsutbyte . På horisonten ser parterna gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med regionalt , nationellt och internationellt fokus. 

Kulturarvsakademin ska också vara ett nationellt kraftcentrum inom kulturarvsfältet , genom gränsöverskridande samverkansprojekt och stark internationell orientering inte minst genom det partnerskap CCHS har med University College of London(UCL) från 2016 -2021."

Video (2:55)
Mini Site Visit: Excavating the Old Art School Valand, Gothenburg 18 June 2016