Göteborgs universitet
Bild
Länkstig

Kulturarvsakademin (KAA)

Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är en plattform för samverkan mellan Göteborgs universitet och olika kultur- och minnesinstitutioner i Västra Götalandsregionen. Kulturarvakademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där parterna kan stödja kunskapsutvecklingen inom universitetet och kulturarvsinstitutionerna.

Kulturarvsakademin (KAA)

Samarbetsparter

Kulturarvsakademin är ett samarbete mellan Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet, Kulturförvaltningen Västra Götalandsregionen, Institutet för språk och folkminnen, Statens museer för världskultur/Världskulturmuseet i Göteborg, Museinätverk Väst genom Bohusläns museum, Stiftelsen Hallands Länsmuseer och Länsstyrelsen Västra Götalands län.

Koordinatorer

Jenny Högström Berntson, Centrum för kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs universitet

Anders Wikström, Kulturförvaltningen, Västra Götalandsregionen

Bakgrund

I maj 2013 undertecknades ett samverkansavtal för bildandet av en kulturarvsakademi i Västra Götaland av Göteborgs universitet genom styrkeområdet Critical Heritage Studies (CHS), och dåvarande Västarvet (numera Kulturförvaltningen VGR). Samarbetet formaliserades under namnet Kulturarvsakademin (eng. Heritage Academy) med uppgiften att stödja kunskapsutvecklingen och samverkan inom universitet och kultur- och minnesinstitutioner i Västra Götalandsregionen. 

Omvandlingen av CHS till ett tvärvetenskapligt forskningscentrum från 2016 öppnade nya möjligheter till samarbeten mellan universitetet, regionen och kommunerna för ett, väl förankrat, samt forsknings- och praktikbaserat och nydanande, kulturarvsarbete. Under perioden 2016-2023 har Kulturarvsakademin utvecklats och förankrats hos samarbetspartners och i regionen. 

Kulturarvsfrågorna står idag högt upp på agendan, nationellt och internationellt, inom såväl forskning som kulturpolitik. Parterna kommer att fortsätta samarbeta genom Kulturarvsakademin som alla parter betraktar som ett kraftfullt instrument för att kunna ta denna utveckling vidare på ett för sektorn och universitetet relevant sätt. 

I december 2023 undertecknades en ny avsiktsförklaring för samverkan inom ramen för Kulturarvsakademin under 2024-2025.

"Pommac är gott, törstsläckande och ... ja, hur mycket mer finns det att säga om denna läsk? Jättemycket, visar det sig. Göteborgs Universitet har en rad utmärkta poddar, och en av dem är Matarvspodden. De viger ett helt avsnitt åt Pommac, en välkänd Göteborgs-innovation som har över 100 år på nacken."
Tara Moshizi,
Fyra poddar som tar dig till Göteborg – poddguide i DN, 20 september 2023.
Tara Moshizi: Fyra poddar om Göteborg - DN.se

Kulturarvsakademins nyhetsbrev

Följ våra nyheter och events genom nyhetsbrevet.

KAA-event under 2024

Här hittar du länkar till event som arrangeras av eller tillsammans med Kulturarvsakademin. Välkomna!

KAA-event under 2023

Här hittar du länkar till event som arrangeras av eller tillsammans med Kulturarvsakademin. Välkomna!