Göteborgs universitet
Bild
CCHS ledning
Foto: av Kristina Edgren
Länkstig

CCHS organisation och ledning

CCHS ledningsgrupp stöttas av den exekutiva gruppen, styrgruppen och en extern rådgivande grupp. De ingående fakulteterna väljer sina egna representanter (en ordinarie och en suppleant) till CCHS exekutiva grupp. Rektor utser CCHS styrgrupp som utgörs av dekanerna från de ingående fakulteterna samt två externa ledamöter. Den externa rådgivande gruppen urtgörs av en samling internationellt erkända forskare inom fältet kritska kulturarvsstudier.

CCHS ledningsgrupp

Centrets ledning utgörs av  föreståndare, vice föreståndare och koordinator

Astrid von Rosen, föreståndare CCHS,
Institutionen för kulturvetenskaper, Humanistiska fakulteten

Annelie Sjölander-Lindqvist, vice föreståndare CCHS
Institutionen för globala studier, Samhällsvetenskapliga fakulteten

Jenny Högström Berntson, koordinator CCHS och koordinator för Kulturarvsakademin
Institutionen för historiska studier, Humanistiska fakulteten

CCHS styrgrupp

 • Per Cramér (ordförande), Dekan Handelshögskolan
 • Åsa Arping, Dekan Humanistisk fakultet
 • Göran Hilmersson, Dekan Naturvetenskapliga fakulteten
 • Henrik Benesch, Dekan Konstnärliga fakulteten
 • Carl Dahlström, Dekan Samhällsvetenskapliga fakulteten
 • Åke Ingerman, Dekan utbildningsvetenskapliga fakulteten
 • Dennis Axelsson, Chef Stadsutvecklingsenheten på Kulturförvaltningen Göteborg/Göteborgs Stadsmuseum)
 • Kerstin Alnebratt, Förvaltningschef Kulturförvaltningen Västra Götalandsregionen.

CCHS Exekutiva grupp

 • Anna Bohlin, Institutionen för globala studier
 • Staffan Appelgren, Institutionen för globala studier
 • Håkan Karlsson, Institutionen för historiska studier
 • vakant, Handels
 • Jonathan Westin, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion/GRIDH
 • vakant, Högskolan för scen och musik
 • Joel Speerstra, Högskolan för scen och musik
 • Christel Larsson, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI)
 • Ylva Ågren, Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande (IPKL)
 • Feras Hammami, Institutionen för kulturvård
 • Katarina Saltzman, Institutionen för kulturvård

CCHS Advisory Board

Anne Gilliland
Professor, Department of Information Studies, Director, Center for Information as Evidence, University of California Los Angeles.
More about Anne Gilliland

Felipe Criado-Boado
Research Professor at the Spanish National Research Council (CSIC), Director of the Institute of Heritage Sciences (Incipit) of the CSIC, President of European Association of Archaeologists (EAA), based on Santiago de Compostela (Galicia, Spain).
More about Felipe Criado-Boado

Jorge Otero-Pailos
Associate Professor of Historic Preservation at Columbia University’s Graduate School of Architecture in New York. He is the founder and editor of the journal Future Anterior.
More about Jorge Otero-Pailos

Pieter ter Keurs
Pieter ter Keurs is professor of material culture at the Institute of Cultural Anthropology and Development Sociology at Leiden University. He is also the Head of the Department of Collections and Research at the National Museum of Antiquities.
E-mail Pieter ter Keurs