Göteborgs universitet
Bild
Anita Synnestvedt och publiken
Anita Synnestvedt talar vid invigningen, Siriusgatan i Bergsjön
Foto: Jenny Högström Berntsson

Vårkonferens: Det gäller dig!

GDPR med fokus på kulturarv och enskilda arkiv

Har du någonsin tänkt på hur mycket information det finns lagrat om dig och alla du känner på internet? Och vad händer med all den informationen? Vem använder den och till vad? Och hur ska du som jobbar vid olika kulturarvsinstitutioner hantera, bevara och använda all information som finns digitalt i till exempel enskilda arkiv?

Frågan om vad alla uppgifter som insamlas används till har ställts och besvarats i EU och ligger till grund för en ny europeisk dataskyddsförordning. Förordningen kallas GDPR (General Data Protection Regulation) och den träder i kraft den 25 maj 2018. Hur vi samlar in, lagrar och använder personuppgifter på kommer därmed att förändras. Samtliga uppgifter som kan knytas till en individ kommer att omfattas, det vill säga även ostrukturerad data (foto, bild, ljud, dokument m.m.). Den registrerade ges en absolut makt och kontroll över sina uppgifter. Syftet med förordningen är sina personuppgifter. Men hur kommer detta påverka kulturarvsarbetet i praktiken? Denna viktiga fråga som gäller DIG vill vi belysa och diskutera på vårkonferensen.

Det gäller dig! – Programmet

GDPR med fokus på kulturarv och enskilda arkiv

Vårkonferens som hölls i Norges hus den 14 mars 2018

Dagens moderator var Mats Jönsson (GU). Talade gjorde Kerstin Sundberg från Riksantikvarieämbetet och Katalin Gere, Riksarkivet. Dagen avslutades med paneldiskussion med Ulf Andersson (Riksarkivet), Maria Cavallin Aijmer (GU), Christopher Kullenberg (GU), Kerstin Sundberg (RAÄ) och Katalin Gere (Riksarkivet).

Foto: Nina Romanus

Forum kulturarv: Obekväma kulturarv!

Kulturarvsakademins arbete vilar på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och Unesco:s deklaration om det immateriella kulturarvet. På årets Forum Kulturarv kommer vi att belysa frågor om hur vi hanterar kulturarv som inte förhåller sig till dessa deklarationer utan snarare kan ses som motstridiga. Det kan handla om olika etiska dilemman, om rasism
men också om hedersrelaterat våld och förtryck.

Genom våra utställare får du möta exempel på när det kan bli problematiskt att handskas med kulturarv som inte riktigt passar in i vår definition om att kulturarv ständigt förändras. Hur ställer vi oss till att använda, utveckla och bevara det obekväma kulturarvet?

Obekväma kulturarv! Talare och utställare

Kulturarvsakademins tema 2018 var Obekväma kulturarv. Det kan handla om historier och berättelser som har svårt att ta plats och bli synliga på kulturarvsarenan. Det kan också handla om företeelser vissa grupper vill se som kulturarv, men som inte ska föras vidare då kränkningar, våld och antidemokratiska processer inte är kulturarv vi kan ställa oss bakom. Allt är inte värt att bevara.

Foto: Jenny Högström Berntsson
Foto: Henrik Kjellberg
Foto: Henrik Kjellberg
Foto: Henrik Kjellberg

Forum Kulturarv den 17 oktober 2018

Moderator: Karl Magnusson, Världskulturmuseet/Ordförande för Kulturarvsakademin 

Föreläsare

 • Christer Mattsson: Förintelsens minnesplatser – mellan individuellt minne och gemensamma hågkomstresor.
 • Sara Mohammad: Hedersrelaterat liv, våld och mord – Varför fortsätter hedersvåldet i Sverige?

Utställare

 • Europeisk minnespolitik

 • I vår tid- arkeologiska spår och minnen

 • Hembygd - vad är det?

 • Göteborgskulturer på stan 1621 -2021 (GPS 400)

 • Samtidsarkeologi som metod i samhällsplanering

 • ”Här bor jag” Ett projekt om hur kulturarv, historia och arkeologi kan bidra till en positiv platsutveckling

 • KvinnSam vid Göteborgs universitetsbibliotek

 • Mat som immateriellt kulturarv - om ISOF arbete inom ramen för Unescos konvention om det immateriella kulturarvet

 • Mir lebn ejbig – Vi lever vidare

 • Färg på Skolgården

 • Talar jorden till oss?

 • Heritage in Progress & Interpretation i världsarv