Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
KOM projektet
Besökare tar del av information om KOM-projektet i samband med utgrävningen vid Konstepidemin i Göteborg.
Foto: Jenny Högström Berntson
Länkstig

Kulturarvsakademin - tidigare projekt och evenemang

Kulturarvsakademins tidigare projekt finns dokumenterade på olika sätt.

Projects and events 2013

Kulturarv och Hälsa/Heritage and Health

SEMINAR (Swedish/English), Göteborgs stadsmuseum, Wallenstamsalen

10/30/2013 at 5:00 PM

Culture and health are central issues at present. The concept of 'culture' entails issues of identity and belonging and the concept of 'health' relates to our whole life environment. Cultural heritage is key to culture in general and to our self awareness - and thereby also to our environment and health. How can we work practically around questions of heritage and health? That is the question we raise on this evening's seminar. Seminar in Swedish/English

Speakers

  • Helena Lindholm Schultz, Pro-Vice-Chancellor at the University of Gothenburg
  • Ola Sigurdson, Professor in Theology and Director of the Centre for Culture and Health
  • Beverley Butler, Senior Lecturer in Cultural Heritage and Museum Studies, UCL, London
     

Hur gör man plats för ett Världsarv?

FULL DAY SYMPOSIUM (Swedish), Vitlycke museum, Tanum

17/9/2013, 9:30 - 17:30. Föranmälan krävs

Dialog mellan forskning, museer och samhälle.

Hällristningarna i Tanum blev förklarade som Världsarv 1994. Idag utvecklas verksamheten kring museet dynamiskt.
Den 17 september samlas vi – forskare, politiker, specialister på konst, turism och näringsliv – för att tillsammans fundera över hur den fortsatta utvecklingen av detta fantastiska område skulle kunna se ut.

Programmet för dagen och övrig information hittar du här.

>> Deltagande är gratis. Anmälan före den 10 september till johan.oberg@konst.gu.se

>> Plats på buss ToR Göteborg-Tanum kan reserveras, även detta anmäls innan 10 september, till lisa.karlsson-blom@gu.se

Nationalmuserna - ett projekt i kris? 

SEMINAR (Swedish), Göteborgs stadsmuseum, Norra Hamngatan 12, Wallenstamsalen 

27/5/2013, 17:00 - 19:00 

Med professor Peter Aronsson, Linnéuniversitetet 
Moderator: Professor Kristian Kristiansen, Göteborgs universitet

I Europa har det funnits nationalmuseer sedan 1700-talet. De är delar av nationalstatens framväxt och av moderniseringen av Europa. Nationalmuseerna är viktiga platser för lärande. De vakar över, och producerar, de nationella kulturarven. De är historieberättare, mötesplatser för individuella och kollektiva erfarenheter, och därför också platser där politik skapas och förmedlas.

EuNaMus "European National Museums: identity politics, the uses of the past and the European citizen" (http://www.eunamus.eu) har varit ett stort europeiskt forskningsprojekt som har analyserat och beskrivit de europeiska nationella museerna från en mängd perspektiv: Nationalmuseernas uppkomst kring 1750, museernas roll i skapandet av europeiska identiteter och nationella berättelser, deras roll efter murens fall och för förhandlingarna om svåra kulturarv, deras roll under nationalstatens avveckling och för nya former av historiebruk osv. Greppet är brett, rikt och fascinerande och visar hur kulturarv och samhällsförändring alltid är kopplade till varandra.

Koordinator har varit professor Peter Aronsson, professor och dekan vid Linnéuniversitetet i Växjö.

Seminariet anordnas i samarbete mellan Kulturarvsakademin - en samverkan mellan Västarvet och Göteborgs universitet (Critical heritage studies) och Göteborgs stadsmuseum.

https://www.vastarvet.se/
https://www.gu.se/kritiska-kulturarvsstudier/
https://goteborgsstadsmuseum.se/

Seminariet är gratis.

Kontakt:
Johan Öberg, 0708 735978