Göteborgs universitet
Bild
Kulturarvsakademins illustration
Länkstig

Kulturarvsakademins organisation

Kulturarvsakademin bildades 2016. De två koordinatorerna, Jenny Högström Berntson och Pernilla Schedin, har huvudansvar för verksamhet och samordning av projekt. Bildandet föregicks av ett samverkansavtal som tecknades redan 2013.

Samverkansgruppen 2023.01.01