Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet/Centre for Critical Heritage Studies (CCHS) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med deltagare från humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och University College London (UCL). CCHS är en del av Göteborgs universitets stora forskningssatning UGOT Challenges.