Göteborgs universitet

Om oss

Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet/Centre for Critical Heritage Studies (CCHS) är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med deltagare från humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga, utbildningsvetenskapliga och konstnärliga fakulteterna samt Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.