Göteborgs universitet
Bild
Podcast Inside the Box
Inside the Box är en podcast om kulturarv. I boxen har vi varje gång ett nytt föremål som knyter an till samtalets tema. Produceras av Centrum för kritiska kulturarvsstudier och Världskulturmuseet i samarbete med Folkuniversitetet.

Inside the Box 2021

Avsnitten för 2021 spelas nu in varannan vecka i studion på Världskulturmuseet och/eller över länk.

Poddinspelningar under 2021

På grund av det fortsatta pandemiläget måste vi tyvärr avvakta liveinspleningar med publik på Världskulturmuseet. Vi hoppas på att kunna återuppta detta framöver men som läget är nu spelas poddarna in över länk eller med distans i studio.

Inspelning av podcasten Inside the Box på Världskulturmuseet i Göteborg
Poddens moderator Björn Lindgren och Ami Skånberg Dahlstedt syns i bild under inspelningen av Kimonon - från Kyoto till Catwalk
Foto: Rebecka Bergström Bukovinszky