Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet
Bild
Podcast Inside the Box
Inside the Box är en podcast som fångar upp forskning om kulturarv. I boxen har vi varje gånmg ett nytt hemligt föremål som knyter an till samtalets tema. Produceras av Centrum för kritiska kulturarvsstudier och Världskulturmuseet i samarbete med Folkuniv.

Inside the Box 2021

Avsnitten för 2021 spelas nu in varannan vecka i studion på Världskulturmuseet och/eller över länk.

Poddinspelningar på gång 2021!

På grund av det fortsatta pandemiläget måste vi tyvärr avvakta liveinspleningar med publik på Världskulturmuseet. Vi hoppas på att kunna återuppta detta framöver men som läget är nu spelas poddarna in över länk eller med distans i studio.

1. Passion for kimono (avsnitt på engelska) https://www.spreaker.com/episode/43063519
The first episode of the podcast 2021 features Anna Jackson (curator of Kimono: Kyoto to Catwalk, held at the V&A in London last year and soon to open at the Museum of World Culture in Gothenburg) and Miku Godfrey (private collector of kimono and kimono tailor) in conversation with our host Helene Arvidsson.

2. Kimono - traditioner, kulturarv och historia
3. Endangered Heritage (avnitt på engelska)
4. Rent och orent
5. Levande ting
6. Kultur för hälsan

Bilder mm till Passion for kimono

Här finns bilder på kläder och länkar till utställningar som omnämns i avsnittet Passion for kimono.

Foto: Rebecka Bergström Bukovinszky
Foto: Courtesy of Victoria and Albert Museum
Foto: Courtesy of Victoria and Albert Museum.
Foto: Courtesy of Victoria and Albert Museum.