Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Jenny Högström Berntson

Projektsamordnare

Institutionen för historiska
studier
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
J553
Postadress
Box 200
405 30 Göteborg

Om Jenny Högström Berntson

Presentation

Jenny Högström Berntson (f. 1974) arbetar som projektsamordnare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS). CCHS är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum med deltagare från humanistiska, samhällsvetenskapliga, naturvetenskapliga och konstnärliga fakulteten vid Göteborgs universitet och University College London (UCL). CCHS är en av sex centrumbildningar inom UGOT Challengesatsningen som alla på olika sätt arbetar med forskning om globala samhällsutmaningar.

Jenny är också doktorand i religionsvetenskap med inriktning mot religionshistoria. Hon har undervisat på grundutbildningen i religionsvetenskap (religionshistoria) på helfart, kvällskurser och distanskurser. Hon har varit doktorandfackligt engagerad och bland annat innehaft uppdrag som ordförande för Göteborgs universitets doktorandkommitté (GUDK), representerat GUDK i Sveriges doktorander (SDok), varit ordförande i Humanistiska doktorandrådet (HDR), representerat HDR i Humanistiska fakultetsnämnden (HFN) och Forskarutbildningsgruppen (FUG).

Avhandling

Avhandlingen analyserar votivgåvor i form av nycklar och dansgrupper som hittats på Herahelgedomarna Heraion vid Sele och Södra urbana helgedomen i Paestum. Syftet är att studera dessa fyndkategoriers livshistorier, hur de speglar rituell aktivitet och genusroller under antiken men också hur fynden idag presenteras i museiutställningar. Baserat i materialitets- och genusteorier diskuteras votivernas funktion samt hur de förmedlar genusroller och i förlängningen hur olika tolkningar kan påverka förståelser av dåtiden och bidra till att forma självuppfattningar i nutiden.

Forskningsintressen

  • Votivgivande i antika religioner
  • Grekisk och romersk religion
  • Relationer mellan riter och myter, speciellt i förhållande till grekisk religion
  • Materialitet och religion
  • Genusaspekter på antikens kultur, religion och samhälle
  • Kulturarvsförmedling