Göteborgs universitet
Bild
Lisebergshjulet renoveras och en fjärdedel av cirkeln saknas
Lisebergshjulet renoveras.
Foto: Jenny Högström Berntson

Heritage and Science

Genom den senaste tidens utvecklingen av DNA-forskning har naturvetenskapen fått förnyad aktualitet för framtidens kulturarv eftersom att man i framtiden kommer att kunna få information om sitt genetiska kulturarv långt tillbaks i tiden. Nya naturvetenskapliga tekniker för konservering av materiellt kulturarv har också skapat nya mer demokratiska förutsättningar för att ta hand om det lokala kulturarvet i många samhällen i världen.