Göteborgs universitet
Bild
Foto: Jenny Högström Berntson

Forskning

Critical Heritage Studies är ett relativt nytt och växande tvärvetenskapligt forskningsfält som vill problematisera vad kulturarv är och hur kulturarv och uppfattningar av kulturarv upplevs och används inom olika samhällsarenor idag. Syfte med forskningen är att presentera alternativa och kritiska tolkningar av hur vi upplever en globaliserad värld. En utmaning är därför att undersöka hur dåtiden kan användas i nutiden för att skapa framtiden.

Centrumbildningen samlar fyra forskningskluster, ett forskningstema och Kulturarvsakademin:
- Making Global Heritage Futures (MGHF)
- Curating the City (CC)
- Embracing the Archives (EA)
- Heritage and Wellbeing (HW)
- Tema: Heritage and Science (HS)
- Kulturarvsakademin (KAA)