Göteborgs universitet
Bild
Foto: Jenny Högström Berntson

Forskning

Critical Heritage Studies är ett växande tvärvetenskapligt forskningsfält som vill problematisera vad kulturarv är och hur kulturarv och uppfattningar av kulturarv upplevs och används inom olika samhällsarenor idag.

Syftet med forskningen är att presentera alternativa och kritiska tolkningar av hur vi upplever en globaliserad värld. En utmaning är därför att undersöka hur dåtiden kan användas i nutiden för att skapa framtiden. Centrumbildningen samlar flera tvärvetenskapliga forskningsgrupper och samverkansplattformen Kulturarvsakademin.