Göteborgs universitet
Bild
Växtkraft, gräs som trots asfalt gror.
Växtkraft.
Foto: Nina Romanus
Länkstig

Kulturarv och hälsa (Heritage and Wellbeing)

I detta forskningskluster ligger fokus på att studera relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa. Kulturarvets betydelse för vår hälsa är en fråga som blivit allt mer aktuell i relation till globala utmaningar som migration. Klustret bedriver aktiviteter som dels syftar till att utveckla vår förståelse för kulturarvets betydelse för vår hälsa och välbefinnande, dels bedriva aktiviteter som syftar till att utveckla forskningsmetoder för att kritiskt kunna studera relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa. I samband med detta utvecklingsarbete kommer frågan om hur vårt förflutna brukas och mobiliseras i syfte att påverka välbefinnande och hälsa att stå i centrum.