Göteborgs universitet
Bild
Växtkraft, gräs som trots asfalt gror.
Växtkraft.
Foto: Nina Romanus
Länkstig

Kulturarv och hälsa (Heritage and Wellbeing)

I denna forskargrupp ligger fokus på att studera relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa.

Kulturarvets betydelse för vår hälsa är en fråga som blivit allt mer aktuell i relation till globala utmaningar som migration. Klustret bedriver aktiviteter som dels syftar till att utveckla vår förståelse för kulturarvets betydelse för vår hälsa och välbefinnande, dels bedriva aktiviteter som syftar till att utveckla forskningsmetoder för att kritiskt kunna studera relationen mellan kulturarv, välbefinnande och hälsa. I samband med detta utvecklingsarbete kommer frågan om hur vårt förflutna brukas och mobiliseras i syfte att påverka välbefinnande och hälsa att stå i centrum.

Tidigare CCHS-kluster nu forskningsgrupp

Projekten och eventen inom forskargruppen Kulturarv och hälsa bygger vidare på flera års arbete  inom tidigare CCHS-klustret Kulturarv och hälsa/Heritage and Wellbeing.

Har du intresse av att vara delaktig i forskargruppen eller länka projekt etc hit hör av dig till temaansvarig: Elisabeth Punzi.