Göteborgs universitet
Bild
Gammal sliten bok från Riksarkivet
Foto: Jenny Högström Berntson

Arkiv CCHS

Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) har haft verksamhet sedan 2012. Mellan 2012-2015 var Kritiska kulturarvsstudier finansierat som en tvärvetenskaplig forskningssatsning. Tack vare den stora GU-satsningen UGOT Challenges inrättades verksamheten som en centrumbildning 2016. Eftersom att verksamheten hela tiden byggt på nära samarbete med internationella aktörer, speciellt forskare på UCL i London är det mesta av dokumentationen om CCHS aktiviteter på engelska, växla därför gärna till den engelskspråkiga webbsidan.