Göteborgs universitet
Bild
Gammal sliten bok från Riksarkivet
Foto: Jenny Högström Berntson

Arkiv CCHS

Centrum för kritiska kulturarvsstudier (CCHS) har haft verksamhet sedan 2012. Mellan 2012-2015 var Kritiska kulturarvsstudier finansierat som en tvärvetenskaplig forskningssatsning. Mellan 2016-2022 finansierades CCHS, genom GU-satsningen UGOT Challenges. Från 2023 finansieras CCHS genom ingående fakulteter och institutioner vid GU. Eftersom att verksamheten hela tiden byggt på nära samarbete med internationella aktörer, speciellt forskare på UCL i London är det mesta av dokumentationen om CCHS aktiviteter på engelska, växla därför gärna till den engelskspråkiga webbsidan.