Länkstig

Positiva berättelser om framtiden ska samlas in och klimatanalyseras

I ett nystartat forskningsprojekt uppmanas skolelever och allmänhet att skriva om hur de skulle vilja leva i framtiden. Berättelserna ska sedan analyseras digitalt för att få en kartläggning av hur våra olika drömvärldar ser ut, och hur stor klimatpåverkan de skulle innebära.

Projektet Utopian stories kombinerar bland annat litteraturvetenskap och klimatforskning och själva insamlandet av berättelser har precis startat. Alla över 15 år är välkomna att skicka in en text.

– Vi vill att de ska föreställa sig vilken värld de vill leva i, och projektet ska undersöka vad en sådan värld skulle ”kosta” klimatmässigt. Om jag målar upp min drömbild av framtiden – vad innebär en sådan för klimatet? Kanske måste jag minska klimatpåverkan, och i så fall hur? säger projektledaren Camilla Brudin Borg, lektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet.

Bild
Porträtt Camilla Brudin Borg
Camilla Brudin Borg
Foto: Johan Wingborg

Engagera människor i vår framtid

Hon tror att vi behöver vara öppna för nytänkande just nu: vi har redan fått ställa om vår livsstil i samband med pandemin, nu kan vi använda dessa erfarenheter och fundera på hur vi kan ställa om för klimatet. Syftet med projektet är att få människor engagerade i vår gemensamma framtid.

– Under det senaste året har vi varken flugit eller handlat lika mycket. Projektet handlar om förändring, både om den vi har gjort och om den vi måste göra för att klara klimatmålen.

Välkomnar kreativitet och fantasi

Camilla Brudin Borg vill att skribenterna ska använda sin kreativitet och fantasi och skapa berättelser om en framtid där vi har förändrat saker till det bästa. De får gärna tänka i helt nya banor och hitta på världar som vi människor inte har någon tidigare erfarenhet av.

– Jag kan tänka mig att det är många unga som tänker sig en väldigt teknologisk framtid, men vi hoppas också få in helt nya sätt att föreställa sig framtiden.

Ingjuta hopp i ungdomarna

Projektet vill bara ha in utopier, det vill säga positiva framtidsvisioner. Camilla Brudin Borg menar att det under lång tid funnits en stor övervikt av dystopier – mörka berättelser om framtiden – på bokmarknaden, och att vi behöver bryta denna trend.

– Om litteraturen faktiskt har någon påverkan på hur människor lever borde vi kanske jobba mer med utopin. Vi måste ingjuta hopp i ungdomarna! I projektet vill vi undersöka om positiva framtidsbilder skulle kunna hjälpa oss att nå klimatmålen.

Berättelserna ska analyseras digitalt

Camilla Brudin Borg hoppas att det trillar in flera tusen berättelser, som sedan ska analyseras med digitala metoder för att få fram de vanligaste framtidsvärldarna som människor tänker sig. Alasdair Skelton, professor vid Stockholms universitet och föreståndare för Bolin Center för klimatforskning, kommer sedan att klimatberäkna resultaten.

Därefter ska forskningsresultaten ligga till grund för utställningar, där förhoppningen är att besökaren ska kunna se hur klimatet påverkas av hur vi väljer att leva.

Text: Elin Widfeldt

Bild: Johan Wingborg

Utopian stories

Är ett medborgarforskningsprojekt, det vill säga ett forskningsprojekt där allmänheten hjälper till att nå slutresultatet.

Förutom att samla in berättelser kommer projektet att undersöka vilka livsstilsförändringar som människor har gjort under pandemitiden och om dessa har gett några klimatvinster.

Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Bolin center för klimatforskning, Stockholms universitet, Kungliga tekniska högskolan och Nobelprismuseet. Nobelprismuseet tillhandahåller undervisningsmaterial för skolor i form av färdiga föreläsningar om utopier och dystopier.

Vill du eller dina elever medverka? Projektet söker kontakt med skolor och andra som vill delta. Alla över 15 år är välkomna att skicka in berättelser fram till sommaren 2022. Mer information finns på projektets webbplats.

Camilla Brudin Borg ansvarar för insamling och analys av framtidsberättelserna tillsammans med Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet. Vid frågor, mejla: camilla.brudin.borg@lir.gu.se

Det går också att följa Utopian stories i Utbildningsradions serie Samtiden: ”Från dystopi till utopi".