Göteborgs universitet
Bild
DWYS
Foto: Astrid von Rosen

Gräv där du står

Forskningstemat Gräv där du står (Dig Where You Stand, DWYS) använder historia från grunden-perspektiv för att sätta kulturarv i spel.

Genom att mobilisera aktivistiska idéer från Sven Lindqvists kritiska kulturarvsklassiker Gräv där du står (1978, på engelska 2023), vill vi utveckla nya kritiska kulturarvsmetoder. Genom att föra samman forskning och praktik undersöker vi nedvärderat och uteslutet kulturarv för att möjliggöra för människor att tänka kring sin självförståelse, sina gemenskaper, sin miljö, sitt förflutna, sina strävanden och sina förhoppningar på nya och omvandlande sätt.

Gräv där du står-temat koordineras gemensamt av Andrew Flinn på UCL och Astrid von Rosen vid GU. Bland forskarna finns Julianne Nyhan, Alda Terracciano, Susan Croft, Helena Holgersson, och Fia Adler Sandblad. Temat bygger på aktuell teoretisk utveckling inom arkivvetenskap, konst, kritisk digital humaniora, DIY-kulturer, kulturarvsaktivism och internationella nätverk. Temat vidareutvecklar arbete som bedrivs inom befintliga Gräv där du står-projekt och välkomnar nya initiativ. 

Kapitel

An Introduction to the Long-awaited English Translation of Dig Where You Stand (2023) in Dig Where You Stand How to Research a Job. Repeater Books. Co-authors Flinn A, von Rosen A

Böcker

Dig Where You Stand How to Research a Job (2023). Repeater Books. Co-authors Lindqvist S, Flinn A (Editor), von Rosen A (Editor)

Passion och protest: Den svarta danskonstnären Claude Marchants liv och verk (2024). Makadam. Co-authors von Rosen A, Westerholm B.

Poddavsnitt

The Practice of History https://www.historyworkshop.org.uk/podcast/dig-where-you-stand/

Can Workers Take Back The World They Made Under Capitalism?: Dig Where You Stand https://podcasts.apple.com/dk/podcast/can-workers-take-back-the-world-they-made-under/id1610757633?i=1000625143014

Forskningsprojekt

Expansion and Diversity https://www.digarv.se/en/participating-research-projects/expansion-och-mangfald/

AHRC Towards a National Collection (TaNC) Discovery project - The Sloane Lab: Looking back to build future shared collections https://sloanelab.org/

AHRC - DFG funded - MeDoraH: Mixed-methods Digital Oral History: Enfolding semantic web technologies and historical-interpretative analysis https://www.ucl.ac.uk/information-studies/news/2023/dec/medorah-multidisciplinary-project-introducing-digital-turn-oral-history-research

Kontakt

Andrew Flinn, a.flinn@ucl.ac.uk
Reader in Archival Studies & Oral History,Department of Information Studies, UCL

Astrid von Rosen,
Professor,
konst- och bildvetenskap, Institutionen för kulturvetenskaper och föreståndare för Centrum för kritiska kulturarvsstudier vid Göteborgs universitet