Göteborgs universitet
Bild
Ett stort bröd som symbol för mat att dela
Foto: Nina Romanus

Kulturarvsakademin: aktuella projekt

Inom Kulturarvsakademins verksamhet ryms många olika delar. Fokus ligger speciellt på våra två återkommande event - en årlig Vårkonferens och höstens konferens/mässa Forum Kulturarv. Sedan 2019 håller Kulturarvsakademin i samverkansplattformen #matarv och i februari 2020 inledde Kulturarvsakademins samarbete med ISN (Interpret Sweden Network). Kulturarvsakademin har två poddar som drivs tillsammans med externa kulturarvsinstitutioner.

Inside the Box

Vi producerar en podd om kulturarv och museiföremål tillsammans med Världskulturmuseet i Göteborg och Folkuniversitetet.

Kulturarvsakademin & Interpret Sweden Network (ISN

Vad har en fornminnesskylt med en dansperformance att göra? Varför behöver besökare vid museer, utställningar och platser där kulturarvet visas bli bättre inkluderade och involverade och hur kan det göras?

Nätverket vill samla forskare, kulturarvsarbetare, pedagoger, naturvägledare, antikvarier, konstnärer m.fl. som är intresserade av hur vi gestaltar vår kultur och naturmiljö, våra museer, utställningar och platser där kulturarvet visas. Målet är att bygga upp en professionell mötesplats för frågor om interpretation i Sverige/Norden. Förebilder är etablerade internationella nätverk som t ex Intrepret Europe, Interpretation Australia, National Association of Interpretation och AHI - Association of Heritage Interpretation med flera.

Utställare under dagen

  • Studenter från programmet Digital Humaniora vid Göteborgs universitet presenterar pågående och avslutade examensprojekt som t ex appar såväl i museiutställningar som i kulturmiljön i syfte att gestalta, aktivera och visualisera kulturarvet på olika sätt.

  • Konstnären och forskaren Alda Terracciano presenterar det interaktiva verket Zelige Door on Golborne Road

  • Student i Digital humaniora Frida Berntson presenterar
    Augmented Reality in the Museum: Creating and Evaluating an AR Mobile Application in an Exhibition

Navigate to video: John Veverkas: “Interpretors are story tellers and agents of change. We teach people why, how and where.”
Video (27:17)
John Veverkas: “Interpretors are story tellers and agents of change. We teach people why, how and where.”

Dagen innehöll både föreläsning, utställningspresentation, diskussion och workshop. 

Key note: John Veverka (Veverka Associates USA) – "Why Interpretation?"

Talare:

  • Aleka Karageorgopoulos (Yayaca Kultur & Kommunikation),
  • Paul Henningsson (musedia)
  • Anita Synnestvedt (GU)
  • Eva Sandberg (Centrum för naturvägledning, SLU)
  • Charlotte Ahnlund Berg (Riksantikvarieämbetet) 

Kulturarv Agenda 2030– Fokus på mat och kulturarv

Vårkonferens den 11 mars med fokus på mat och kulturarv. Hur kan vi genom kulturarvets materiella och immateriella dimensioner diskutera de globala utmaningar vi står inför. Fokus under konferensen är mat och kulturarv. Vad äter vi, och när, hur och varför? Mat hör ihop med vår överlevnad, till stor del med sociala mönster. Kring maten skapas möten, upplevelser och traditioner.

Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess natur- resurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

Utmanas matarvet, vårt traditionella för- hållningssätt till mat, när vi måste förhålla oss till de globala målen och de utmaningar som hela mänskligheten står inför? Detta och hållbara lösningar ska vi diskutera under dagen.

Regeringen säger att nyckeln till ett framgångsrikt genomförande av agendan är att det finns en bred delaktighet i omställningen. Spridning och utbyte av bl.a. kunskap, idéer, tjänster och kompetenser behöver därför stärkas och utvecklas och komma hela Sverige till del. Detta vill Kulturarvsakademin medverka till genom vårkonferensen 2020.

Vårkonferensen den 11 mars 2020

Moderator för dagen var Anders Nilsson från Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen. Förmiddagens ägnades åt föreläsningar med Annie Svenson från RISE och Matts Johansson, Garveriet, Floda.  Därefter gruppdiskussioner som avslutades med ett sammanfattande panelsamtal sist på eftermiddagen.