Göteborgs universitet
Bild
Kulturarvsakademin - samverkan om och för kulturarv.
Länkstig

Forum kulturarv 2023: kulturarv och samskapande

Välkommen till årets Forum kulturarv som äger rum på Världskulturmuseet i Göteborg 16 november.

Årets tema är kulturarv och samskapande

Forum kulturarv är en mötesplats för dig som forskar om eller arbetar med kulturarv. Årets tema är kulturarv och samskapande - hur kan vi arbeta tillsammans för en hållbar framtid med kulturarvet i fokus?

Begreppet samskapande (co-creation) har på senare tid blivit allt vanligare i beskrivningen av olika slags samverkan mellan aktörer inom högskolesektorn och partner från olika delar av samhället. Samskapande innebär att olika aktörer gemensamt skapar kunskap, forskningsresultat och annat av gemensamt intresse.

Forum kulturarv 2023 utforskar balansen mellan forskning om och forskning med. Möt olika exempel på kulturarvsforskning som på olika sätt tillämpat samskapande metod.


Eventet innefattar:

  • inspirationsföreläsningar
  • utställningar av kulturarvsprojekt
  • mingel och chans att möta kollegor från Göteborgs universitet och musei-/kulturarvssektorn i Västra Götalandsregionen med omnejd
  • är du student och intresserad av praktikplats i musei-/kulturarvssektorn? Här är din chans att möta potentiella framtida kollegor och hitta praktikmöjligheter

Anmäl dig via länken senast 9 november för att vara säkert på att få en plats.

Välkommen!

Gatukonst i Aten. Konst och kulturarv i stadsbilden.
Gatukonst i Aten. Konst och kulturarv i stadsbilden.
Foto: Jenny Högström Berntson
Eventet äger rum på Världskulturmuseet i Göteborg
Eventet äger rum på Världskulturmuseet i Göteborg. Välkomna!
Foto: Jenny Högström Berntson

Forum kulturarv 16 november 2023

Tid: 16 november 2023, kl 13:00- ca 17:00 (registrering från 12:30)
Plats: Världskulturmuseet, Södra vägen 54, Göteborg. Lokal: Studion samt utställningar i entréhallen.

OBS! Gratis deltagande men du måste vara anmäld vi länken ovan.

Program

Registrering från 12:30
13:15-13:25 Introduktion och välkomna. Karl Magnusson, ordförande i Kulturarvsakademins samverkansgrupp
13:30-14:00 Theano Mousssouri: ”Co-creating sustainable food futures with botanical gardens and communities”
14:00-14:30 Status Queer: “We were there, so why are we not here?”
14:30-15:30 Mingel och fika bland utställningarna
15:30-16:00 Fredrik Skott & Hanna Willdal: ”Folke – en digital arkivtjänst för dialekter och folkminnen

16:00-16:30 Christine Caux Gustafsson & Åsa Palmaer Skoglund : ”Samskapande mellan stadsmuseum och hembygdsföreningar”
16:30-16:50 Lisa Haeger: Summering och reflektioner om samskapande och kulturarv
16:50-17:00 Tack och avslut. Karl Magnusson, ordförande i Kulturarvsakademins samverkansgrupp

Möt våra talare

Theano Moussouri is Professor of Museum Studies at the Institute of Archaeology UCL, and has been the Director for the Centre for Critical Heritage Studies at UCL (joint research centre UGOT and UCL 2016-2022). Moussouri is an internationally renowned scholar on heritage and museum studies as well as culinary heritage and sustainability.

Status Queer — AKA Kolbrún Inga Söring and Sam Message. A Gothenburg-based artist duo using art and culture to build a more diverse, sustainable and supportive LGBTQ+ community.

Fredrik Skott, avdelningschef och docent i folkloristik, Institutet för språk och folkminnen
Hanna Willdal, arkivassistent, Institutet för språk och folkminnen

Christine Caux Gustafsson, arkivarie, Mölndals stadsmuseum.
Åsa Palmaer Skoglund, utställningsproducent,  Mölndals stadsmuseum.

Karl Magnusson, Stabschef på Statens museer för världskultur och ordförande i Kulturarvsakademins samverkansgrupp.

Lisa Haeger, kulturstrateg, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och moderator för CCHS/Kulturarvsakademins Matarvspodden.

Kulturarvsakademin

Forum kulturarv är ett av Kulturarvsakademins återkommande event.
Kulturarvsakademin (Heritage Academy) är en plattform för samverkan mellan olika kultur- och minnesinstitutioner, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen. Kulturarvsakademin ska fungera som en mötesplats där teori och praktik kan samverka och där parterna kan stödja kunskapsutvecklingen inom universitetet och kulturarvsinstitutionerna.

Mingel bland utställarna, Forum kulturarv 2023 på Världskulturmuseet i Göteborg
Mingel bland utställarna, Forum kulturarv 2023 på Världskulturmuseet i Göteborg
Foto: Jenny Högström Berntson

Från Mölndals stadsmuseums presentation.

Länk till museets digitala arkiv: DigitaltMuseum och Flätan – ett levnadsöde.
Bland tusentals föremål i museets öppna magasin ligger en hårfläta. Den är alldeles skimrande brun, tjock och lite tilltuffsad. Här i filmen nystas ett helt liv fram, med utgångspunkt i flätan. Flätan tillhörde Josefina ”Fina” Eriksson. Hon föddes 1856, växte upp och levde ett helt liv i Olas stuga på Vommedal Östergård i Kållered.

Filmen kan ses via YouTube, se nedan.

Navigate to video: Flätan - ett levnadsöde
Video (5:36)
Flätan - ett levnadsöde