Bild
Interpret Sweden Network (ISN)
Interpret Sweden Network (ISN)
Länkstig

ISN webbinarium: Interpretation - nytt namn för förmedling eller något mer?

Kultur & språk

Hur kan natur- och kulturmiljön göras levande på ett sätt som gör det relevant, engagerande och begripligt för dagens människor? Vilka verktyg, teoretiska infallsvinklar eller metoder är användbara?

Seminarium
Datum
7 nov 2023
Tid
13:00 - 15:00
Plats
Webbinarium. Länk sänds till dem som anmält sig.
Ytterligare information
ISN webb

Medverkande
Charlotte Ahnlund-Berg, Jessica Bergström, Kristian Bjørnstad, Hansi Gelter, Eva Sandberg.
Arrangör
ISN i samarbete med Kulturarvsakademin

Inom museer, naturmiljöer och besöksnäringar i Norden används ofta begrepp som förmedling, kulturarvspedagogik och natur- och kulturvägledning för att beskriva hur detta arbete ska gå till.  

“Heritage Interpretation” är ett internationellt etablerat begrepp och yrkesfält, som ligger nära förmedlingsbegreppet. Men det rymmer metoder och teorier som innebär delvis nya sätt att se på hur vi kan gestalta och levandegöra natur- och kulturmiljön. Perspektivet har lyfts i Sverige genom åren, men skapar ofta frågetecken och har inte riktigt “landat” i ett nordiskt sammanhang.      

Vid detta webbinarium bjuds gäster in från Sverige och Norden för att diskutera erfarenheter och tankar om att arbeta med interpretationsperspektiv i natursammanhang, på museer och i kulturhistoriska miljöer. Efter inledande gästpresentationer är webbinariet öppet för frågor.

Ta chansen att ta temperaturen på nordiska interpretationsarbeten, 2023!

....................................................

Webbinariet är kostnadsfritt och arrangeras som en del av forskningsprojektet ”Människor, möten, miljöer, minnen”. 

Anmäl dig här, senast 5 november.

(Webbinariet hålls i Zoom. Länk mailas innan webbinariet till samtliga anmälda deltagare.)

.................................................

Medverkande gäster:
Charlotte Ahnlund-Berg, rådgivare inom kulturarvspedagogik, Riksantikvarieämbetet

Jessica Bergström, utvecklare, Förvaltningen för kulturutveckling Västra Götaland

Kristian Bjørnstad, verksamhetsledare, Norske Parker

Hansi Gelter, konsult och ekoturismentreprenör, Guide Natura, Piteå

Eva Sandberg, föreståndare för SLU, Centrum för Naturvägledning, Uppsala

Välkommen!

Anita Synnestvedt, kulturarvsforskare & Paul Henningsson, musedia