Göteborgs universitet
Bild
Staffan Appelgren rullar en cykel lastad med stolar genom ett somrigt Visby under Almedalsveckan
Staffan Appelgren rullar en cykel lastad med stolar, Almedalsveckan i Visby.
Foto: Anna Bohlin
Länkstig

Making Global Heritage Futures (MGHF)

Making Global heritage Futures är ett forskningstema inom Centrum för kritiska kulturarvsstudier som bygger vidare på många års arbete inom ramen för det tidigare klustret med samma namn.

Making: Inte bara historia, berättelser och minnen, utan även det materiella är under ständig omvandling. Kulturarv skapas genom olika förhållningssätt till denna föränderlighet: man fixerar, avgränsar och stabiliserar, men man kan också förvalta, ledsaga, och vårda, som i alternativa former av bevarande, återbruk eller ”re-wilding”.

Global: Det globala är en dynamisk arena som driver och utvecklar kulturarvsfrågor på motsägelsefulla sätt. Kulturarv mobiliseras i identitetspolitik såväl som i krigsekonomin, men erbjuder också möjligheter till förhandling och dialog kring kulturellt skilda uppfattningar om rättigheter, erkännande och rättvisa, även för kategorier bortom det mänskliga, som djur, växter och ting.

Futures: Kulturarv förhåller sig inte bara till det förflutna, utan handlar i högsta grad om att vårda framtiden. När vi väljer vad vi vill behålla och bevara, och gör oss av med det oönskade styrs vi inte bara av idéer och önskningar kring vilken framtid vi vill ha – vi skapar samtidigt förutsättningarna för denna framtid.