Göteborgs universitet
Bild
Foto: Jenny Högström Berntson

SOM-institutets rapport

Rapporten Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv är ett resultat av samverkan mellan SOM-institutet och Kulturarvsakademin. Den senare är ett samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs universitet där målet är att skapa mötesplatser, samverkansprojekt och diskussioner kring frågor om kulturarv.

Författare är Daniel Brodén [SOM-rapport nr 2017:2]

Kulturarv som bildningsväg
– vart leder den vägen?

Seminarium – I regeringens nya kulturarvsproposition framhävs kulturarv som bildningsväg. I det här seminariet ställer vi frågan vart den vägen kan leda?

Foto: Nina Romans

En annan fråga för seminariet är också hur kulturvanor kan mätas. Vi tar utgångspunkt i rapporten Kulturarv i förändring: Mönster och vidgade perspektiv. Den är ett resultat av samverkan mellan SOM institutet och Kulturarvsakademin. I rapporten undersöker film - och kulturforskaren Daniel Brodén på uppdrag av Kulturarvsakademin mönster som kan förstås i termer av kulturarv i strategiska urval av SOM data från både den nationella och den Västsvenska SOM-undersökningen.

8 september 2017,  Landsarkivet/Riksarkivet Göteborg, 

Archeology, Anthropogy, Art and Archives

Seminarium tisdag 4 april 2017, Antikmueseet I Göteborg

Läs information om seminariet på den engelska versionen av webbsidan. 

Vårkonferns

Vårkonferens den 3 maj 2017 i Wallenbergs konferenscentrum på Medicinareberget i Göteborg för en kulturarvsdag med presentationer av pågående projekt inom ramen för Kulturarvsakademin, en presentation av den nya kulturarvspolitiken, regeringens proposition och en paneldiskussion om den samma.

Dagens program

Introduktion till dagen av Karl Magnusson, ordförande i Kulturarvsakademin.

Åldersolikhet, kultur och möten. Om att bortse från ålder och mötas utifrån gemensamma intressen. Borghild Håkansson och Ylva Mülenbock, Göteborgs Stad berättar om ”kulturmöten utan gränser”.

Kunskapsuppbyggnad i Tanums världsarv. Aleka Karayeorgopoulos, Västarvet och Johan Ling, Göteborgs universitet berättar om visioner och planer för hur en kunskapsuppbyggnad i samverkan ska utvecklas framöver.

Projekt GPS 400: Göteborgskulturer på stan 1621– 2021.
Mats Jönsson, Göteborgs universitet berättar om ett samverkans- projekt mellan universitetet, museer och arkiv.
Den nya kulturarvspolitiken, Fredrik Linder, kulturdepartementet.

Paneldiskussion kring kulturarvspolitik med Mats Persson/Sveriges museer, Rolf Källman/Riksarkivet, Karl Magnusson/Kulturarvsakademin, Astrid von Rosen/CCHS/Kritiska kulturarvsstudier, Göteborgs Universitet och Fredrik Linder/Kulturdepartementet.
Moderator är Britta Söderqvist/ Kulturförvaltningen Göteborg.

Forum Kulturarv 2017

Den 11 oktober arrangerades för första gången Kulturarvsakademins Forum kulturarv. Arrangemanget gick av stapeln på Lisebergsteatern i Göteborg och tilldrog sig ett 100 tal besökare. Forum Kulturarv är en arena där ett 10-tal samverkansprojekt mellan forskning och praktik ställer ut sina pågående kulturarvsprojekt. 

Under dagen kunde besökarna möta 9 utställare som presenterade sina kulturarvsrelaterade verksamheter. Genom att använda mässformen kan vi visa på goda exempel från samarbete mellan akademin och kulturarvsvärlden. Några kommentarer från besökare och utställare om den här formen för arrangemang var t ex:

”Kul att mötas såhär, ger upphov till väldig många olika samtal. Finns inte riktigt samma möjligheter vid seminarier”.

”En bra möjlighet att få visa upp sitt arbete för olika myndigheter och aktörer”.

”Mässformen skapar bra möjligheter till att mingla och prata med fler än bara dem man redan känner.”

Talare & utställare vid det första Forum Kulturarv

Två key note speakers höll vart sitt anförande under dagen på tema ”kulturarv i tiden”. Här kommer några korta sammanfattningar av vad det talades om.

”Kulturarv mitt i den politiska hetluften” 

Maja Hagerman, Författare, vetenskapsjournalist och dokumentärfilmare. Hedersdoktor vid Uppsala universitet.

 ”Makten över kulturarvet”

Qaisar Mahmood, författare, debattör, avdelningschef på Riksantikvarieämbetet

Utställare

 • ASK - Det tillgängliga kulturarvet

 • Skogsvistelser som del av det immateriella kulturarvet – och hur vi kan motverka växtblindhet

 • GPS 400

 • Omtag och omtanke: kulturarv i det cirkulära samhället

 • Gemenskap i olikheter

 • Kulturmöten utan gränser

 • Att bli synlig. En presentation av konstateljén Psykiatri Affektiva Sahlgrenska

 • Barnboksskapande i en kontext av museer och kulturarvsplatser

 • River of Light

Bokbord

Färska publikationer presenteras av:

 • Mattias Bäckström
  Att bygga innehåll med utställningar. Utställningsproduktion som forskningsprocess

 • Jamila Hussein – Heder och hedersvåld, Berättelser, fakta och fördomar

 • Landsarkivet/Riksarkivet Ett västsvenskt kulturarv

 • Institutet för språk och folkminnen Halloween – omstridd och omhuldad Röster om hajj