Göteborgs universitet
Bild
Vy över Themsen i London
London och Themsen.
Foto: Nina Romanus

Curating the City (CC)

Den befintliga staden ställer forskare, praktiker, beslutsfattare såväl som medborgare inför utmaningen att ständigt förhandla förhållanden mellan dåtid, nutid och framtid. Det övergripande målet för Curating the City är att använda ”kurerande” - och i förlängning “det kuratoriella” -som ett prisma för belysa, problematisera och utveckla den traditionella expertrollen i dialog med olika intressenter, ämnesområden och publiker. Här omfattas såväl etablerade som nya kulturarvspraktiker och kulturarvsföreställningar. Forskningen syftar till att ta itu med avgörande globala utmaningar ifråga om såväl demokratiunderskott (i fråga om intersektionalitet), som hållbarhet (mot bakgrund av antropocen). Satta i detta sammanhang blir bevarande/innovation inte ett motsatspar, utan två aspekter av långsiktig socio-kulturell och ekologisk hållbarhet.