Bild
logo utopian stories
Bild: Dan Borg
Länkstig

Utopian Stories

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - 2024
Projektägare
Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Finansiär
Kulturarvsakademien, Stiftelsen Anna Ahrenbergs fond för vetenskapliga ändamål, Svenska akademien, Bolincentret för klimatforskning, VFS-medel från Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet

Kort beskrivning

Utopian Stories är ett stort medborgarforskningsprojekt där allmänheten bjuds in att samarbeta med forskare för att undersöka vilka förändringar vi vill göra för en hållbar framtid.

Vi har samlat in fakta och berättelser om hur vi upplevde förändringarna under pandemin men också berättelserna om goda, utopiska framtidsscenarier. Hur föreställer vi oss en framtid som är bra för både människor och planeten? Vilka förändringar drömmer vi om? Vad är viktigt att bevara eller utveckla i en hållbar framtid? Kan vi tänka oss framtider bortanför de begränsningar som råder i dag? Och vad skulle våra framtidsdrömmar har för klimatkostnad?

I projektet samarbetar litteraturvetare med klimatforskare med klimatomställningen och våra visioner om framtiden.

Utopian Stories är ett medborgarforskningsprojekt och ett samarbete mellan litteraturforskning, klimatforskning och digital humaniora. Vi forskar om omställning, samarbetar med museer, skolor och andra platser där forskning möter allmänheten. Utopian stories har tagit fram en metod som bygger på kreativt framtidsskrivande för att öka deltagarnas förmåga föreställa sig fler möjligheter för framtida utveckling. Metoden syftar till att skapa möjligheter för deltagande i det gemensamma samtalet om framtida hållbara livsstilar och det goda livet för alla, även djur och natur.

Projektets metod vänder sig till skolor (alla årskurser) som vill arbeta med att bygga hopp och framtidsberedskap med hjälp av klimatundervisning som kombineras med kreativt skrivande. Metoden kan också användas inom företag och organisationer för att utmana konventionellt tänkande och skapa fler möjligheter i planeringsarbetet.

Vi har gett ut antologin Framtidsutopier (2023) som erbjuds för gratis nerladdning till skolor och andra intresserade. Det går också köpa boken i bokhandeln och här. För skolor erbjuds också större uppsättningar av boken i pappersformat till ett lågt pris. Kontakta Camilla Brudin Borg

Forskningsprojektet Utopian stories består av FD Camilla Brudin Borg, litteraturvetare vid Göteborgs universitet som har en särskild inriktning på berättelser om framtiden, ekokritik och environmental humanities, och professor Alasdair Skelton, geolog och klimatforskare från Bolincentret för klimatforskning, Stockholms universitet, och Centrum för digital humaniora, Göteborgs universitet.

Forskarna samarbetar också med Nobelprismuseet och Vetenskap & Allmänhet samt flera andra plattformar där de kan möta allmänhet och elever som vill bli medforskare och framtidsspanare i detta projekt som knyter ihop coronapandemin med klimatomställningen.

Projektets olika delar

Under 2021-2022 har forskarna samlat in data om förändrade beteenden och berättelser om positiva framtider med hjälp av allmänhet och elever. Allt deltagande har varit frivilligt och anonymt och alla har varit 15 år eller äldre. Det insamlade materialet kommer nu att utgöra underlag för viktig forskning om omställning, transformation och olika livsstilars klimatkostnader – även de utopiska framtidsvärldarnas. Projektets syfte är att undersöka litteraturen och kulturens förmåga att bidra till att hitta nya, hållbara och demokratiska färdvägar in i framtiden.

Del 1: ”Vad gjorde du inte 2020?” 

Erfarenheterna från Covid-19 pandemin visar att vi människor är beredda att göra stora förändringar när vi känner en ”sense of urgency” – att det både är bråttom och viktigt. I denna del av projektet undersökte vi vilka livsstilsförändringar forskningspersonerna upplevde som minst negativa och vilka av dessa förändringar ledde till störst utsläppsminskningar. På detta sätt vill forskarna identifiera åtgärder som har störst positiv effekt på klimatet och samtidigt minst negativ effekt på livskvalitet.

Del 2: ”Dela din framtid!” 

Denna del är en medborgarforskningsbaserad insamling av kreativa framtidsberättelser som handlar om våra kulturella berättelser om framtiden. Här ställer vi frågan om hur vi skulle kunna använda narrativ fantasi som ett redskap för att skapa hopp, beredskap för- och nya idéer om omställning mot ett hållbarare samhälle. Därför fokuserar projektet i denna delstudie på att samla in och undersöka fiktiva visioner och fantasier om goda framtider (utopier).

Insamlingen av framtidsberättelser är nu avslutad. Vi tackar alla som har deltagit och skickat oss sina framtidsvisioner.

Klasser och allmänhet välkomnas att delta!

Forskarna i projektet söker fler aktörer som vill samarbeta för bättre att nå ut i samhället, och erbjuder föreläsning och workshops för skolor. Projektet har hittills varit synligt på Göteborgs vetenskapsfestival och Forskarfredag. Filmer, information och mer material finns på Utbildningsradions och Nobelprismuseets webbplatser kring detta projekt som fokuserar på att söka nya väger för att undersöka transformation mot en grön omställning.

På Nobelprismuseets webbplats finns lärarhandledning, filmer, arbetsblad, en färdig föreläsning om utopi och dystopi. Här hittar du mer material för skolan: https://nobelprizemuseum.se/utopier-och-dystopier/