Bild
Snobben och en månadskalender visar exempel på ASCII-konst
Snobben och en månadskalender visar exempel på ASCII-konst
Länkstig

Från ASCII-konst till Comic Sans: Typografi i digital kultur

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
638 000 SEK
Projekttid
2020 - pågående
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Finansiär
Ridderstads stiftelse för historisk grafisk forskning

Kort beskrivning

Projektet behandlar materiella och visuella aspekter av text och typografi från 1960-talet fram till idag. Typografi har under den digitala eran intagit en central plats i visuell kultur och flera populära praktiker har uppstått: ASCII- konst, desktop publishing, nya digitala typsnitt. Hur har dessa använts i populärkulturen och vilka betydelser och värden har tillskrivits dem? Hur samspelar teknologi och estetik? Projektet kommer att resultera i en bok med titeln From ASCII Art to Comic Sans: Typographic Imagination in Digital Culture.
En längre beskrivning av projektet finns i den engelska versionen.

Video (1:47:46)
Prof Karin Wagner: Minnen av matrisskrivare i ljud och bild