Bild
För vem byggs staden
För vem byggs staden
Länkstig

För vem byggs staden? En studie av målkonflikter, flyttmönster och levnadsvillkor i den förtätade staden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

Studien analyserar hur dagens bostadsmarknad med en ökande socio-ekonomisk segregation påverkas av kommunal policy att använda stadsbyggnation för att skapa social hållbarhet och jämlikhet. Valet att studera Göteborg grundas i att staden gjort en exceptionellt kraftfull satsning på bostadsbyggande och i planeringen finns det övergripande mål om att använda bostadsbyggnationen både för att stärka stadens ekonomiska konkurrenskraft och för att skapa ökad jämlikhet i staden som helhet. Studien knyter an till internationell forskning som visat att det finns en spänning mellan dessa mål och avser att analysera hur potentiella målkonflikter hanteras, vad det innebär för stadsdelarnas utformning och dess befintliga invånares levnadsvillkor samt för den sociala skiktningen i staden som helhet.

Bakgrund

I denna studie analyseras hur dagens ojämlika bostadsmarknad med en ökande socio-ekonomisk segregation påverkas av kommunal policy att använda stadsbyggnation för att skapa social hållbarhet och jämlikhet. Valet att studera Göteborg grundas i att staden gjort en exceptionellt kraftfull satsning på bostadsbyggande, inte minst i de stadsdelar som både geografiskt och ekonomiskt befinner sig mellan innerstad och ytterområde. I planeringen finns det övergripande mål om att både använda bostadsbyggnationen för att stärka stadens ekonomiska konkurrenskraft och för att skapa ökad jämlikhet i staden som helhet. Studien knyter an till internationell forskning som visat att det finns en spänning mellan dessa mål.

Syftet är att genom en empiriskt grundlig analys fördjupa förståelsen av hur potentiella målkonflikter hanteras lokalt och vad prioriteringarna får för konsekvenser för stadsdelarnas utformning och dess befintliga invånares levnadsvillkor samt för den sociala skiktningen i staden som helhet. Studien är mångmetodologisk med fokus på:

  1. övergripande policyanalyser av hur kommunens målsättningar översätts i konkret planering,
  2. kvantitativa analyser av flyttmönster med ett särskilt fokus på vilka som flyttar in och vilka som flyttar ut
  3. intervjuer med låginkomsttagare med avseende på deras livsvillkor och vardagsstrategier.

Med utgångspunkt i den kritiska urbanforskningen analyseras dessa processer med fokus på den komplexa intersektionen mellan kön, klass och etnicitet.

Deltagare

Helena Holgersson

Torun Österberg

Catharina Thörn