Hoppa till huvudinnehåll
Bild
BiGlogga skapad av Ida Liffner
Foto: Ida Liffner
Länkstig

BiG- Barnkulturforskning i Göteborg

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

BiG är ett nätverk som bildades 2014 med syfte att synliggöra den forskning om barn och unga som bedrivs av forskare i Göteborg. Ett mål med nätverket är att skapa en mötesplats för barn-och ungdomskulturforskare från olika ämnesområden, institutioner och fakulteter, men också öppna för möten med andra aktörer. Medlemmarna i BiG kommer från många olika håll, vilket gör att nätverket spänner över ett brett fält. En förhopning är att BiG kan komma att fungera som en resursbank när det gäller forskning kring barn-och ungdomskultur. Medlemmarna i BiG träffas några gånger per termin, under olika former, som presentationer av pågående forskning, textseminarier eller organiserade samtal om aktuella företeelser. Varje höst anordnar BiG ett symposium kring ett aktuellt tema. Symposiet är öppet för alla som är intresserade.