Bild
Bild av flyer. Forskare tittar genom lins, på flyern står Foto nr. 3 1939
Länkstig

Interwar Lens Media Cultures 1919–1939

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2017 - 2021
Projektägare
GPS400: Centrum för samverkande visuell forskning, Hasselbladstiftelsen, HDK-Valand

Kort beskrivning

Under 1920- och 1930-talen utvecklades fotografi och film inom teknik, politik, vetenskap, kultur och underhållning. Det tvärvetenskapliga forskningsprojektet Interwar Lens Media Cultures erbjuder nya empiriska, materiella och teoretiska perspektiv på de etablerade historierna om film och fotografi under mellankrigstiden. Det fleråriga projektet resulterar i en rad publika evenemang och under 2021 öppnar en utställning samtidigt som en projektantologi publiceras.

Utställning

Den kommande utställningen på Hasselblad Center öppnar i maj 2021. Utgångspunkten är en internationell fotoutställning som visades på Göteborgs Konsthall 1929 (anordnat av Göteborgs Handels och Sjöfartstidning). Då presenterades ett stort urval konstnärlig fotografi, professionella porträtt och fotografiska tillämpningar inom vetenskaper som etnografi, botanik, astronomi, fysik, medicin, samt inom områden som polis, militär, kommunikation och reklam. Denna blandning av motiv visar fotografins spridning i mellankrigstiden och bilderna speglar dessutom den visuella kulturen i Göteborg under 1920-talet. Syftet med utställningen på Hasselblad Center är att lyfta fram exempel på detta fascinerande men relativt okända fotografiska och linsbaserade material i en innovativ utställningsform. I dialog med den fotohistoriska utställningen på Hasselblad Center visar Göteborgs Konsthall en samtidskonstutställning med överensstämmande tematik och verk som inkluderar arkivmaterial från 1920-talet och 1930-talet.

Antologi

En annan del av projektet är den kommande antologin – Thresholds: Interwar Lens Media Cultures, som representerar nya sätt att utforska, skriva och göra foto- och filmhistoria där de två medierna, snarare än att separeras, undersöks mot bakgrund av varandra.
Det är en internationell antologi med nya texter av ett dussin europeiska forskare. Genom att sammanföra empirisk och teoretisk kunskap från film och fotografi undersöks mediernas estetiska, tekniska och sociala historier samt det modernistiska bildspråket på nya sätt. Det vetenskapsmetodologiska syftet är dessutom att utveckla genreöverskridande foto- och filmhistoriografiska perspektiv, som bidrar till en mer empiriskt förankrad medie- och informationskunnighet.

Symposium

Under projektets gång har ett flertal symposium och workshops med inbjudna talare arrangerats med bland annat Sabine T. Kriebel, Maja Hagerman, Mhari Sutherland, Katarina Leppänen, Anna Dahlgren, Eva Dahlman, Susanne Kriemann, Yvonne Zimmermann, Martin Reinhart, Erika Larsson, Pia Rönicke, Ciara Chambers och Jenny Chamarette.

Nationella arkivinstitutioner som Kungliga biblioteket, Svenska Filminstitutet, Sveriges Television AB och Riksarkivet bidrar med digitisering och tillgängliggörande av empiriskt källmaterial.

Thresholds till salu I Gropius Bau
Thresholds till salu i Gropius Bau, Berlin, Tyskland.