Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Rösträttens sånger – Musikens roll i kampen för kvinnors rösträtt

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kulturvetenskaper

Kort beskrivning

1921 genomfördes det första valet i Sverige med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. 2021 firar Sverige alltså 100 år med kvinnlig rösträtt. Rätten att rösta hade föregåtts av en lång kamp. I denna kamp spelade estetiska uttryck en viktig roll - i form av musik, texter och bilder. Sång var ett medel för att uppmana till kamp och samlas till kollektivt handlande. Men rösträttskvinnorna kunde även kommenteras och förlöjligas i sångens form.

I den svenska rösträttsrörelsen materialiserades och estetiserades kampen om rösträtt. Kvinnorna uttryckte den politiska kampen genom medvetna klädval, lät brodera och sy stora banderoller, sjöng och musicerade med specialskrivna texter och musik samt iscensatte sina aktioner på olika sätt. I detta projekt har vi fokuserat på musikens och sångtexternas betydelse.

Så länge som socialt och politiskt medvetna medborgare har samlats för att röst åt sin kamp eller sitt missnöje, har musik tjänat en viktig roll. Musik intensifierar känslor, ingjuter mod och förstärker upplevelsen av ett gemensamt mål. Kvinnornas kamp för rösträtt var inget undantag. Från lokala föreningsmöten, till internationella kongresser och stadsmarscher - gick rösträttskvinnorna samman och hävdade sin rätt i sång. Forskningen drivs av följande frågor:

  • Hur användes sånger för att representera rösträttskampen och för skapandet av en kollektiv identitet?
  • Hur förmedlades budskapet retoriskt och vilken musik användes för att manifestera kampen?
  • Vilka motargument och farhågor gällande kvinnors rösträtt uttrycktes i tidens populärmusiktexter, och hur bemöttes kritiken?

Vår studie utgår från uppfattningen att identitet formeras i samspel med estetiska uttryck. Därför går estetiska uttryck inte att separera från, utan är en del av den politiska kampen. På vilket sätt kan ett sådant resonemang kasta ljus över rösträttsrörelsens etablering i det politiska fältet?

Deltagare

Marita Rhedin

Olle Edström